Kundreferenser

Kontek är specialistbolaget som kan det här med lön och HR. Vi fortsätter inkludera smart teknik i lönearbetet och erbjuder helt webbaserade lösningar för löneadministrationen oavsett vilken bransch du är verksam inom. Välkommen att läsa om hur våra kunder använder våra flexibla helhetslösningar för att effektivisera och underlätta arbetet.

Konteks kunder och lösningar för fastighetsbranschen

Ekonomichef Christine Harding Nilsson och personalchef Suzanna Malmgren på Heimstaden i Malmö berättar om varför de har valt att outsourca hela lönearbetet till Kontek. 

Några exempel på kundreferenser: