Vår filosofi

Med trygga och engagerade medarbetare kommer resultaten.
Vi är helt övertygade om att goda resultat är en följd av att vi varje dag upprätthåller vår tydliga och positiva företagskultur. När vi har en familjär och avslappnad stämning på jobbet vågar vi också göra fel, prova nytt och göra om. 

Var du än jobbar på Kontek så har du ett jobb som kräver hög specialistkunskap, noggrannhet och självständigt arbete. Då behöver du också känna att dina kollegor, din chef och organisationen backar dig.

Vi arbetar i grupper som inte är alltför stora, eftersom det är så viktigt med ett närvarande ledarskap. Varje chef på Kontek ska hinna se och prata med sina medarbetare.

Alla medarbetare ska känna att det är okej att ta upp även det som skaver och besvärar. Genom att vara öppna med varandra kan vi utvecklas och då vågar och kan vi göra ett kanonjobb!