Flexibelt HR-stöd med Kontek HRM Employee

Kontek HRM Employee är ett HR-system för att utveckla och förvalta din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministration för alla inom organisationen från övergripande ledningsgrupp till den enskilde medarbetare som kan underhålla valda uppgifter själv. HR-systemet innehåller även systemstöd för lönerevision, digital signering och lönekartläggning.

Möjligheter med Kontek HRM Employee

 • flexibelt hr-system
 • hr-blanketter
 • digital signering
 • kurser och kompetenser
 • on- och offboarding
 • medarbetarsamtal
 • statistik
 • anpassa egna fält

Vi hjälper dig med hela processen

Med Kontek HRM Employee kan du digitalisera och effektivisera dina HR-processer, minska administrationen och fokusera på att utveckla din personal. För att du som kund ska kunna nyttja HR-systemet på bästa sätt så arbetar Konteks säljare, applikationskonsulter och HR-konsulter i team vid uppsättningen av systemet för att kunna möta ditt företags behov på bästa sätt.

 

Fördelarna med att investera i Konteks HR-system:
 • Vi hjälper till med hela processen, från att implementera HR-systemet till att sätta upp interna processer.
 • Genom hela projektet får du rådgivning av våra HR konsulter om hur du kan utveckla era HR-processer för att behålla medarbetare.
 • Vi planerar HR-projektet utefter din verksamhet och vilka resurser du har möjlighet att fördela internt.
 • I projektet har du både en HR-konsult och en applikationskonsult som hjälper till att få till best practice samt utbildar dig och dina kollegor i systemet.
 • Vi hjälper till att sätta upp ett Preboardingflöde för att bibehålla kontakt och hålla medarbetaren informerad.
 • Onboardingflödet säkerställer att introduktionen blir effektiv och alla som har en del i processen får en bra överblick över uppgifter och uppföljning.
 • Genom kompetenshantering får du hjälp att hålla koll på medarbetarnas kunskapsnivå. Detta blir i sin tur underlag vid medarbetarsamtal och efterföljande lönesamtal samt visar på vad det finns för eventuella kompetensgap. Att arbeta med kompetenser i Kontek HRM underlättar också arbetet med kompetensutveckling och blir även ett underlag för interna rekryteringar.
 • Vi hjälper till med att digitalisera de olika typer av medarbetarsamtal som används på ditt företag, såsom lönesamtal, årliga medarbetarsamtal, uppföljningssamtal, avslutsamtal.
 • Ett GDPR säkrat flöde där dokument skickas på ett säkert sätt genom e-signering utan mail och manuella underlag.

Lämna ett meddelande om du vill veta mer om hur du kan effektivisera dina lön- & HR-processer!

Välj en helhetslösning med Kontek HRM

Med vårt HRM-system Kontek HRM får du full kontroll över hela din personaladministration från bemanning, tid och projektredovisning till reseräkningar, utlägg, körjournal och HR-stöd. 

Boka en kostnadsfri demo

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor så bokar vi in en kostnadsfri demo.