Vi hjälper dig med personalhandboken

Oavsett storlek på företaget så bör det finnas en personalhandbok som ger råd och vägledning i personalfrågor. På Kontek kan vi hjälpa dig att ta fram en personalhandbok eller göra en översyn av befintlig personalhandbok.

Vad bör en personalhandbok innehålla?

 • Start av anställning
 • Avslut av anställning
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Arbetstider
 • Försäkring och pension
 • Lagar, regler kopplade till kollektivavtal man tillämpar
 • Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 • Säkerhetsfrågor, larm, brand
 • Ledighet och frånvaro
 • Lön och förmåner
 • Personuppgiftshantering
 • Tjänsteresor

Varför ska man ha en personalhandbok?

Med en personalhandbok informerar du dina kollegor om företagets arbetssätt och rutiner på ett smart och effektivt sätt. 

En personalhandbok ska ge svar på både stora och små frågor vilket skapar tydlighet och trygghet för både chefer och anställda. 

Personalhandboken är ett komplement till aktuella lagar och avtal som finns på arbetsmarknaden. 

Kontakta Maria

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig med din personalhandbok.