Kvalitetssäker analys av löneprocessen

Löneprocessen kan vara svåröverskådlig, komplicerad och ibland väldigt kostsam. På Kontek är vi specialister på att kvalitetssäkra hela processen vilket i de flesta fall leder till kostnadsbesparingar och en effektivare lönehantering.

Hur ser löneprocessen ut på ditt företag?

Vi rekommenderar en initial kartläggning av löneprocessen för att identifiera felkällor och synliggöra vanliga utmaningar som kan vara allt ifrån outvecklade arbetssätt till avsaknad av systemlösningar och integrationer med andra system. Målet är en säker, effektiv löneprocess som supportar företagets kärnverksamhet. 

Ta hjälp av Kontek

Vi på Kontek har ett tydligt fokus – att förbättra, utveckla och göra allt som står i vår makt för att effektivisera löneprocessen hos vår kunder. Vi har arbetat med IT-baserade lönesystem och olika försystem för tidredovisning och reseräkningshantering under decennier. Därför vet vi att dessa systemstöd ihop med olika manuella rutiner, eller frånvaron av dem, påverkar arbetsprocesserna kring lön och att de förändrats över tiden.

Rätt systemstöd som används korrekt, en väl fungerande organisation, ett tydligt flöde, ett effektivt och korrekt lönearbete – det finns många delar som ska fungera. Det kan finnas all anledning att låta Konteks erfarna konsulter se över ert arbete kring lön. 

Analys i fyra steg
Våra konsulter arbetar engagerat och strukturerat utifrån vår väl beprövade projekt- och leveransmodell vilket gör att vi både säkrar kvalité och framdriften och att slutresultatet blir tillfredställande.

Vi genomför analysuppdrag enligt en väl beprövad och strukturerad metod:

PROJEKTSTART

  • Kartläggning av nuvarande situation och befintliga processer för lönehanteringen
  • Eventuell genomgång av skriftligt material eller rapporter
  • Identifiering och allokering av vilka personer som ska ingå i analysuppdraget
  • Tidplan för analysen upprättas

ANALYS

  • Observationer/genomgång av utvalda rutiner och processer
  • Individuella intervjuer
  • Gruppdiskussioner
  • Analysarbete
  • Avrapportering med utvecklings- och förbättringsåtgärder

RAPPORT

  • Presentation och genomgång av analysen inklusive förslag på förändrings- och förbättringsarbete som kan säkerställa och effektivisera lönearbetet på ditt företag.

GENOMFÖRANDE
Genomförande av föreslagna, överenskomna åtgärder