Plustjänst tid, resa, bemanning, HR

Denna plustjänstlösning innebär att vi snabbt och enkelt kan koppla upp oss mot dig och ditt företags unika uppsättning av Kontek HRM Time, Kontek HRM Travel, Kontek HRM Plan och Kontek HRM Employee och hjälpa till med arbetsmoment som t ex uppläggning av nyanställda, hjälp med att skapa nya rapporter, bygga scheman och mycket annat som hör personaladministration till.

Som kund ansvarar du för det dagliga användandet i systemen, men när tiden inte räcker till, om det finns osäkerhet om hur något ska utföras eller exempelvis vid sjukdom kan du vända dig till oss. Även hjälp med årsskiftesrutiner ingår i plustjänsten. Har du adderat till en plustjänst till ditt befintliga avtal med oss debiteras du löpande för det arbete som vi bistår dig med.

Om du har valt att teckna vår plustjänst för tid, resa och bemanning kan vi t ex bistå med arbetsmoment som:
 • direkthjälp med allt vid sjukdom/ledigheter
 • lägga upp nya scheman, behörigheter, frånvaroorsaker, förändring av saldo, förändringar av OB och övertider mm
 • lägga upp nyanställda t.ex. om man har stor omsättning på personal och inte hinner själv
 • skapa och lägga upp nya rapporter
 • genomgång med nya kontaktpersoner/anställda
 • genomgång av nya funktioner efter nya versioner 
Exempel på HR-relaterade arbetsmoment som vi kan bistå dig med:
 • lägga upp nya egna kompetenser
 • lägga upp nya fält
 • lägga upp nya mallar för on-off boarding
 • bygga upp nya HR-blanketter
 • justera/förändra behörighetsstrukturer
 • löpande hjälp med registervård

Kontakta Annette

En plustjänstlösning innebär att vi snabbt och enkelt kan koppla upp oss mot dig och ditt företags unika uppsättning. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer.