Ökad service och trygghet med Konteks plustjänst

Med vår plustjänst kan vi bistå med direkthjälp för olika arbetsmoment vid enstaka, särskilda tillfällen eller hjälp med löpande arbetsinsatser under en längre tidsperiod, helt utifrån dina behov och önskemål.

Varför plustjänst?

En plustjänst kan ses som en löpande, årlig försäkring där vi hela tiden finns till för dig och kan bistå med olika arbetsmoment som du önskar få hjälp med. Med vår plustjänst väljer du själv vilka arbetsmoment du vill sköta och vad du vill ha hjälp med från oss – helt enkelt en utökad servicegrad för dig som är Kontek-kund.

Eftersom våra lösningar är molnbaserade har vi möjlighet till snabb och smidig direktåtkomst till din specifika systemlösning och kan löpande och/eller med kort varsel logga in och hjälpa dig med olika arbetsmoment – tryggt, säkert och väldigt flexibelt.

Fler fördelar med Konteks Plustjänst

Utökad support
Via direktåtkomst till ditt system och din unika uppsättning ger vi dig support och rådgivning utifrån dina specifika behov. Du får tillgång till ett team som kan hjälpa till med olika arbetsmoment som du önskar få direkt hjälp med.

Backuptjänst
Med vår backuptjänst garanterar vi er snabb och effektiv hjälp med hela löneprocessen om behov uppstår.

E-guidesabonnemang
Du som har Plustjänst lön får tillgång en filmbank med över trettio korta informationsfilmer som hjälper och guidar dig i lönearbetet. 

Årsskiftesrutin för Kontek HRM
Har du Plustjänst tid, resa, bemanning och HR hjälper vi dig med årsiftesrutiner.

Årlig kundanpassad workshop
När du har vår plustjänst ingår att vi årligen, vid önskemål, genomför en kundanpassad workshop där vi ser över dina behov utifrån ev. nyheter i systemen.

Kontakta Annelie

Vill du försäkra dig om effektiv direkthjälp med lönearbetet vid olika tillfällen rekommenderar vi dig att addera till vår plustjänst. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så hjälper vi dig att komma igång.