Backuptjänster för lönearbetet

En backuptjänst med Kontek innebär att vi garanterar en snabb och effektiv hjälp med lönearbetet om behov uppstår. En backuptjänst är bra att ha vid både planerad och oplanerad frånvaro.

Våra backup lösningar

En backuptjänst lämpar sig väl när du registervårdar och jobbar i systemen på egen hand men vill säkerställa och kunna få tillfällig hjälp i en akut situation eller på längre sikt om löneadministratören till exempel är långtidssjuk, föräldraledig eller har slutat sin anställning. Ofta är det bara en person på företaget som har lönekompetens vilket gör lönearbetet sårbart. Utifrån detta är det vanligt att det finns krav på, eller behov av en backup lösning.

Vi erbjuder backuptjänst både för själva löneberäkningen, Backuptjänst lön men också för andra delar kopplat till tids- och reseräkningsrapporteringen, Backuptjänst tid/resa för de kunder som arbetar i våra molntjänstlösningar.

Vi åtar oss t ex att hantera scheman, ob, övertider och resor, kontrollera och påminna om attesteringar, ta ut filer, lägga upp nyanställda mm:

  • inom tre dagar i en akut situation, till exempel vid sjukdom
  • eller när löneadministratören har semester eller annan planerad frånvaro.

På Kontek hanterar vi olika variationer av kollektivavtal och har en samlad lönekompetens inom företaget. Varje år görs en avstämning för att hålla oss uppdaterade kring rutiner och ändrade förutsättningar hos dig som kund. Denna kontakt sker via telefon eller webuppkoppling.

Kontakta Hanna

Med en backuptjänst garanterar vi en snabb och effektiv hjälp med lönearbetet om behov uppstår. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer.