Historia

Viktiga årtal

  • 1934 startade familjeägda Kontek i Stockholm 
  • 1947 infördes en lag om att inkomstskatten skulle dras direkt av arbetsgivaren, inte betalas in av den anställde. Denna reform innebar att affärerna tog fart på allvar.
  • 1974 flyttade Kontek till Ljungby där huvudkontoret finns
  • I början på åttiotalet kom PC:n till kontoret och sågs till en början som ett hot mot Konteks verksamhet. Men istället för att slås ut anpassade vi oss till de nya tiderna och förändrade produkterna till att även fungera i en datoriserad miljö.
  • Efter flera års intensivt utvecklingsarbete lanserades lönesystemet Kontek Lön under 1999. En ny generations lönesystem som tog företaget in i ett nytt spännande millennium
  • Kontek har vidareutvecklats från att vara ett programvaruföretag till att bli ett specialistbolag inom hantering av lön- och HR-processer.