Konsultation

En effektiv lönehantering kräver att många olika delar fungerar tillsammans. Det gäller att använda rätt systemstöd och ha koll på rutinerna. Utnyttja Konteks långa erfarenhet inom lön- och personaladministration för att se över era löneprocesser.

Våra tjänster omfattar bland annat

  • Analys av företagets löneprocesser.
  • Projektledning, avtalstolkning, uppsättning och utbildning i samband med systemimplementationer.
  • Kundanpassade utbildningar på plats för enskilda medarbetare eller grupper.
  • Kundspecifika uppdrag för att lyfta medarbetare eller system.
  • Utbildnings- eller seminariedagar över hela landet.
  • Nivåanpassade konsultdagar inom olika ämnen och produkter.
  • IT-stöd vid systemimplementation eller driftlösningar.

Välkommen att kontakta oss - våra konsulter kan göra bra ännu bättre.

Konsultation

Våra konsulter och utbildare går löpande in i rollen som erfaren och hjälpsam kollega för att se till att de som arbetar med lönefrågor ute på företagen får den stöttning de behöver. För att lyckas i det arbetet måste vi ha både kompetensen och engagemanget som krävs. Det finns inget roligare än att se samarbetet som uppstår mellan våra konsulter/utbildare och kunderna och slutresultatet är mycket uppskattat från båda sidor! Pernilla Persson, utbildningsansvarig