Informationssäkerhet

Informationssäkerheten  är en mycket viktig aspekt för att skydda personuppgifter från otillbörligt intrång, inte minst med tanke på GDPR. Vi säkerställer processerna så att du får ett fullgott skydd.

Säkerheten är väldigt viktig!

  • Kontek arbetar med en extern svensk driftspartner som tillhandahåller våra molntjänstlösningar och garanterar säkerheten och ett fullgott skalskydd för personuppgifter.
  • Informationssäkerheten förbättras med Konteks lösningar!
  • Hög driftssäkerhet - vi uppdaterar kontinuerligt systemen - du jobbar alltid i den senaste versionen med de senaste funktionerna när du loggar in med dina behörigheter.
  • Alla uppgifter ligger väl skyddade av den typ av säkerhet som systemen kräver.
  • Vi sköter allt med backuper!