Chefshandboken - för trygga och tydliga chefer

Chefsrollen är full av utmaningar och möjligheter. Vår digitala chefshandbok ger dina ledare den stöd och de riktlinjer de behöver för att navigera i personalfrågor med förtroende och klarhet, vilket stärker hela organisationen.

Vad innehåller den digitala chefshandboken?

Chefshandboken samlar viktiga riktlinjer och rutiner för personalfrågor på ett och samma ställe, vilket gör den till ett oumbärligt vardagsverktyg för alla chefer. Den täcker allt från arbetsrätt till ledarskapsutveckling och bidrar till färre frågor och mer enhetliga svar inom organisationen. Låt chefshandboken bli grunden för dina chefer att bygga sin trygghet och tydlighet på. Genom färdigskrivna texter, processkartor och dokument, stärker du dina chefs positioner och bidrar till en mer effektiv ledning.

Följande innehåll finns i den digitala chefshandboken:

 • Anställningsformer
 • Kompetensförsörjning
 • Arbetstid
 • Lönesättning
 • Ledighet och frånvaro
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Krishantering
 • Integritetsskydd
 • Diskriminering
 • Utveckling och ledarskap
 • Medbestämmande
 • Utvecklingssamtalet
 • Avsluta anställning

 

Många fördelar med chefshandboken

Samlade, enhetliga rutiner och standarddokument 

Med vår chefshandbok får dina ledare tillgång till en uppsättning gemensamma rutiner och standarddokument som gör deras roller tydligare och deras beslut mer konsekventa. Du kan dessutom anpassa den till din organisations grafiska profil för att stärka ert interna varumärke, och integrera den med Single Sign On för en smidig och säker inloggning.

Boka ett möte med Hanna

Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor så kan vi hjälpa dig.