Plustjänst lön

Denna plustjänst vänder sig till dig som önskar direktuppkopplad specialisthjälp med arbetsmoment kopplade till lönearbetet, hjälp vid rättningar, uppdatering vid avtalsändringar, lagar, tolka kollektivavtal, rapportering till Collectum etc.

Plustjänst ger snabb och trygg support

Du väljer själv vilka arbetsmoment du vill sköta själv och vad du vill ha hjälp med. Vi kan bistå vid enstaka eller särskilda tillfällen samt hjälp med löpande arbetsinsatser under en längre tidsperiod, helt utifrån dina behov och önskemål.

Som kund ansvarar du för den dagliga driften i systemen, men när tiden inte räcker till, om det finns osäkerhet om hur något ska utföras eller exempelvis vid sjukdom kan du vända dig till oss för stöd och hjälp direkt i systemen.

Vi finns där som en extra specialistkollega som stöttar dig vid behov.

Vad kan du som plustjänst-kund få hjälp med?

Om du har valt att teckna denna plustjänst lön kan vi t.ex. bistå med arbetmoment som:

  • direkthjälp med allt vid sjukdom/ledigheter
  • hjälpa till med att uppdatera avtal
  • skapa och ta ut rapporter
  • löpande moment som att registrera lön

Kontakta Jannica

En plustjänst innebär att vi snabbt och enkelt kan koppla upp oss mot dig och ditt företags unika uppsättning. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer.