Lönekartläggning

En lönekartläggning är ett bra verktyg som skapar mervärde för ditt förtag. Den tydliggör intern lönepolitik och skapar förståelse för kunskap och färdigheter.

Du som arbetsgivare ska kartlägga och analysera lön för lika arbeten, likvärdiga arbeten och lägre värderade arbeten med högre lön.

En lönekartläggning består av följande steg; 

  • Förarbete
  • Samverkan
  • Kartläggning gruppindelning
  • Arbetsvärdering
  • Analys
  • Dokumentation

Kontakta Elisabeth

Under lönekartläggningen guidar våra konsulter dig genom hela processen. Kontakta mig så berättar jag mer.