Outsourcing Resa

Om du har många anställda som reser är det smidigt att lägga ut den hanteringen till oss. Om du inte har många resande kanske du däremot har många anställda som har utlägg – då är den här outsourcingtjänsten också rätt för dig, vi hanterar utlägg lika smidigt som reseräkningar.

På Kontek kan man outsourca sin reseräkningshantering. Ett sådant projekt startar med att vi tillsammans med dig bokar upp tider för uppstartsmöte och information samt uppläggning av systemet. När installationen av systemet är klar bokas tid för uppföljning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Därefter får du en kontaktperson som du kommer ha en löpande dialog med.

För den anställde innebär denna lösning rapportering av resor, vilket innefattar b la utlägg, körjournal och traktamente. Den anställde klarmarkerar sin reseräkning och inför löneberäkningen behöver ni bara attestera, därefter hämtar Kontek materialet och sköter resten.

Kontakta Annette

Kontakta mig eller någon av min kollegor om du vill mer om hur vi kan hjälpa dig med er reseräkningshantering.