Webbaserat och användarvänligt tidrapporteringssystem

Kontek HRM Time är ett tidssystem där du får överblick av hela verksamheten. Det är ett användarvänligt, helt webbaserat system som du kan rapportera i oavsett var du befinner dig, bara du har tillgång till internet. Välj att rapportera din tid i mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

Tidrapporteringssystemet anpassas efter företagets olika personalkategorier och deras skiftande behov. Vissa avvikelserapporterar och andra stämplar, vissa anger arbetad tid i antal timmar och andra med exakta klockslag. Systemets starka möjligheter möter kraven för ditt val av tidrapportering.

HRM-systemet Kontek HRM
Tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time ingår som ett delsystem i det heltäckande HRM-systemet Kontek HRM. Läs mer om Kontek HRM

Systemintegration
Systemet kan integreras med andra system. Det kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Det finns stöd för de flesta filformaten och dessutom möjlighet att integrera via Kontek HRM:s öppna API. 

Ge dina medarbetare kontroll via mobilappen!

Med mobilappen Kontek HRM Mobile får dina medarbetare full kontroll över sina scheman, tidrapporter och reseräkningar direkt i sin mobiltelefon, det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon.

Vilka funktioner finns i tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time?

Projektredovisning
Registrera och följ upp tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan valfri kontering. Med denna modul kan du hantera och följa upp projekt. Projekt kan ställas in som en enkel eller utökad konteringsnivå. I det senare fallet får man tillgång till en omfattande projekthantering med mappstruktur. Möjlighet att rapportera tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan valfri kontering. Läs mer om projektredovisning 

Stämpling
Denna modul erbjuder stor flexibilitet kring stämpling av tid. Du kan välja mellan att stämpla tid direkt inne i systemet, via en webbaserad webbklocka eller via app i mobiltelefonen. Det finns även möjlighet att koppla till en fristående tidterminal, läs mer.

Frånvaro
Välj frånvaro när du stämplar ut eller registrera frånvaro direkt i mobilen. Ansök om frånvaro som ansvarig chef godkänner eller avslår samt se aktuellt saldo vid t.ex. ansökan om semester. Ansvarig chef får även bra överblick av all registrerad och ansökt frånvaro.

Saldon
Hantering och löpande uppdatering av saldon som t.ex. komp, flex och övertid. Få summeringar av saldon per dag, period och skriv ut rapporter för samtlig personal.

Påminnelser
Schemalagda påminnelser via e-post, pushnotiser och direkt på startsidan i Kontek HRM för notifieringar om t.ex. ny period att klarmarkera eller attestera.

Granskning
Smidigt flöde av granskning för tidrapporter där man får en tydlig överblick av all personal inom företaget eller koncernen i en samlad vy och blir tydligt uppmärksammad på avvikelser.

Anpassa egna paneler
Det finns tillgång till en mängd paneler som kan anpassas efter behov och roll. Ge överskådlig vy direkt via startsidan av ex. närvarande och frånvarande personal i form av en närvarotablå eller håll koll på övertidgränserna för att planera beordrad övertid. Dela statistik och dokument eller skicka meddelanden direkt till enskild anställd, vald grupp eller samtlig personal. Anpassa serverade nyckeltal till avdelningschef och ledningsgrupp för ex. personalomsättning och sjukfrånvaro.

Rapportpaket
Vårt rapportpaket är till för dig som vill få tillgång till ett bra statistikverktyg och möjlighet till att bygga egna rapporter efter era behov. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rpporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som önskas. Vårt rapportpaket består av två moduler:

  • Statistikcentralen är ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa upp sjukfrånvaro eller övertid, gruppera per avdelning och lägg till jämförande val av föregående period mot innevarande. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt.
  • Rapportgeneratorn ger dig och dina kollegor möjlighet att kunna bygga och skräddarsy egna rapporter efter företagets behov. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

Språk
Med denna modul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder och utskrifter översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

Koncernhantering
Med modulen Koncernhantering kan man få en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen och all tidrapportering för hela koncernen.

Välj en helhetslösning med Kontek HRM

Med vårt HRM-system Kontek HRM får du full kontroll över hela din personaladministration från bemanning, tid och projektredovisning till reseräkningar, utlägg, körjournal och HR-stöd. 

Lämna ett meddelande om du vill veta mer om hur du kan effektivisera dina lön- & HR-processer!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontakta Anneli!

Kontek HRM Time anpassas efter ditt företags behov. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så hjälper vi dig kommer igång.