Projektredovisning

Ska du planera ett projekt med många medarbetare, olika aktiviteter och timpriser är tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time något för dig. Det är ett smidigt verktyg, både för projektledning och projektredovisning.

Kontek HRM är ett användarvänligt system som möjliggör uttag av ett flertal rapporter på projektnivå men även andra nivåer som exempelvis artikel och kostnadsställe. Systemet ger möjlighet till obegränsat antal nivåer för uppföljning. Kontek HRM:s projektredovisning erbjuder användaren även att rapportera tiden på en mängd olika sätt - antingen timme för timme med klockslag eller enbart timantal som man i efterhand kan fördela valfritt över dagen, veckan eller månaden.

Verktyg för både projektledning & projektplanering

Planering

Du väljer själv hur du vill bygga upp din struktur, projekten kan parametersättas som enkel eller utökad projektrapportering. I det senare fallet får man tack vare tilläggsmodulen för utökad projektrapportering, tillgång till en omfattande projekthantering med möjlighet till mappstruktur. Med den utökade projektrapporteringen får du även möjlighet att ange budgeterad tid och belopp med eventuella kontroller som varnar eller spärrar när en viss tid eller procent passerat.

Rapportering

På valfri plattform - mobilen, stämpelklockan eller i datorn registrerar anställda på det sätt som passar bäst. Systemet erbjuder möjlighet att tilldela deltagare i projekt på ett flexibelt sätt, antingen att du som administratör registervårdar åt den anställda eller att anställd själv väljer sin favoritlista av projekt. Med tillval för stämpling så kan du enkelt byta kontering under dagen och med Mobile kan systemet även föreslå konteringar, eller varför inte automatiskt tilldela projektet till den anställda utifrån valda stämplingsplatser, som är platsorienterade enligt GPS-koordinater i systemet. Med en avancerad logik som systemet erbjuder så finns det möjlighet att endast valda kombinationer av projekt och konteringar ska vara möjliga, detta för att minimera risken för att användaren ska välja fel.

Granskning

För kontroll och attestering finns det möjlighet att med valfritt antal nivåer granska projekten som arbetsledare eller projektledare. Du får god överblick av vad som är rapporterat i systemet, som sedan kan kontrolleras i en översiktlig granskningsvy innan uppföljning med rapporter och statistik görs. Att det ska vara attesterat på en viss nivå kan också läggas som villkor för överföring av data till 3:e-partsystem.

Uppföljning

Skapa statistik och följ upp med ett knapptryck på din startsida för aktuell lägesrapport. Med en inbyggd rapport för uppföljning kan du enkelt spara eller skriva ut dina projekt enligt valfria urval så som status, personalkategori samt presenteras på olika sätt med en mängd olika visningsalternativ. Projekten i Travel kan summeras utifrån en specifik resa, milersättning, utlägg eller representation, på så sätt kan du enkelt fakturera allt som rör ett projekt vid ett och samma tillfälle.

Integration

Har du projektregister eller uppföljning i annat system? Då finns det goda möjligheter att integrera detta mot Kontek HRM för automatisk uppdatering av ert gällande register i Kontek HRM samt överföring av slutförd rapportering i HRM till ert 3:e-partsystem.