Bra systemstöd för lönerevisionen

Det krävs tydliga riktlinjer och bra verktyg för att processen kring en lönerevision ska bli smidig både för chefer och HR. Med Kontek HRM Employee får du ett webbaserat HR-stöd som förenklar och automatiserar företagets lönerevision.

Väl genomförd lönerevision ger många fördelar

En bra lönerevision kan bli en viktigt del av ditt företags framgång. Genom en väl genomförd lönerevision kan du se om lönesättningen är konkurrenskraftig eller om justeringar bör genomföras. 

Många fördelar med att ha systemstödet Kontek HRM när du gör lönerevision:

  • Lätt för HR-ansvarig att analysera resultatet;Med graf för jämställdhet kan man jämföra lönenivåer på ett enkelt sätt.
  • Skapa förslag på löneökning i procent utifrån valfria urval, så som fackförbund, anställningsform, befattning med mera
  • Urval i filtret - se vilka som är granskade
  • Behörighetsstyrning med granskningsnivåer enligt roll för medarbetaren – exempelvis HR och lönesättande chef
  • Genväg till anställningsregistret som gör att du enkelt kan ta fram alla uppgifter om den anställda
  • Möjlighet till att exportera till Excel för vidare bearbetning
  • Möjlighet till API-koppling till Kontek Lön för överföring av nya löner
  • Användarvänligt system

Det är möjligt att köpa till vår lönerevisionsmodul även om du inte använder Kontek HRM Employee. Modulen kan också kopplas till Kontek HRM Time, HRM Travel och HRM Plan.

Kontakta Alexander

Det finns många fördelar med att använda vår lönerevisionsmodul. Kontakta mig och boka en demo.