AI - viktig pusselbit i framtidens HR och lönehantering!

Att vi på Kontek nyttjar AI i produktutvecklingen av lön-, HR- och HRM-system, ger dig som kund flera konkreta fördelar. Med vår långa erfarenhet och djupgående kunskap inom dessa områden strävar vi alltid efter att ligga i framkant av teknisk innovation och säkerställa att våra lösningar inte bara möter, utan överträffar framtida förväntningar.

Smarta lön- och HR-processer med AI

AI spelar och kommer att fortsätta spela en viktig roll i utvecklingen av system för säkra och effektiva lön- och HR-processer.

Konteks ambition är att alltid ligga steget före, att inte bara svara på våra kunders behov idag utan att också försöka förutse och forma framtiden.

Genom att välja oss som samarbetspartner får du en systemlösning som hanterar dina nuvarande behov, och samtidigt en partner som är engagerad i din långsiktiga framgång. 

 

Varför AI?

AI står för artificiell intelligens - teknik som simulerar mänsklig intelligens. System utrustade med AI kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens som att känna igen mönster, dra slutsatser, och lära sig från erfarenheter. AI kan förbättra effektiviteten, automatisera processer och hjälpa till med beslutsfattande genom att analysera stora mängder data snabbare och mer exakt än människor.

På Kontek ser vi fram emot att fortsätta utforska AI som en viktig parameter för att skapa ännu mer värde för dig och din verksamhet!

Maximerad effektivitet, beslutsfattande och säkerhet med AI

Framtidssäkring

I en föränderlig värld är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra sina system och processer. AI är ett kraftfullt verktyg för innovation som hjälper både oss som systemleverantör att förbli relevanta så vi kan erbjuda dig som kund de mest effektiva och säkra lösningarna. Att investera i AI idag är att investera i framtiden. På Kontek jobbar vi löpande med att utforska hur AI kan effektivisera lön- och HR-processerna för dig och ditt företag.

Säkerhetsförbättringar

Genom att använda AI för att analysera och övervaka system i realtid, kan man proaktivt identifiera och åtgärda potentiella säkerhetshot innan de blir ett problem. Detta minskar risken för dataintrång och säkerställer att känslig information, som dina anställdas personuppgifter och löneinformation, skyddas på bästa möjliga sätt. Detta är också ett område som är högaktuellt för oss på Kontek då vi ofta hanterar känslig/personlig information för våra kunder.  

Effektivisering och automatisering

AI möjliggör automatisering av repetitiva och tidskrävande uppgifter, vilket frigör värdefull tid för HR- och löneteamet att fokusera på mer strategiska och värdeskapande aktiviteter. Det kan innebära allt från automatiserad tidsrapportering till avancerad analys för personalplanering. På Kontek jobbar vi hårt med att försöka få bort manuella arbetsmoment. Även där kommer AI spela en allt mer central roll framöver.  

Förbättrad beslutsfattning

Genom att använda AI för att samla in, analysera och tolka stora mängder data, kan man fatta mer informerade beslut. Detta gäller inte bara den dagliga verksamheten, utan även långsiktig planering och strategi inom HR och lön.

 

“På Kontek har vi stort fokus på löpande systemutveckling där AI verkligen väcker vårt intresse! Med hjälp av AI ser vi en stor potential att förbättra och säkra lön- och HR-processerna. Ett av projekten som vi jobbar med just nu är att utvärdera hur man skulle kunna nyttja AI för att tidigt upptäcka och identifiera avvikelser i lönearbetet, för att undvika manuell felsökning och åtgärder när väl lönerna är fastställda vid månadsavslutet. Detta är ett exempel på hur vi testar och utvärderar möjligheterna med AI som ett bra och smart verktyg för att effektivisera och säkerställa lönearbetet. Fler kommer garanterat!”

Louise Björelind, Utvecklingschef