Framtidssäkrad teknik

Kontek är ett specialistbolaget inom lön som erbjuder helt framtidssäkrade lönelösningar oavsett vilken bransch du och ditt företag är verksamma inom. Vi erbjuder SaaS-lösningar för samtliga våra webbaserade molntjänstlösningar.

Webbaserat fullt ut!

 • Kontek erbjuder helt webbaserade lösningar för lönearbetet - det enda som behövs är en internetuppkoppling.
 • Webbaserat innebär att systemet går att nå via din vanliga webbläsare - ökad tillgänglighet och flexibilitet!
 • Ett webbaserat system som dessutom levereras som en molntjänst benämns ofta SaaS-lösning.
 • Vi erbjuder samtliga våra system som molntjänstlösningar vilket innebär att Kontek ansvarar för underhåll och löpande utveckling så att du alltid arbetar i den senaste, mest uppdaterade versionen. Vi följer utvecklingen kring nya lagar och regler och uppdaterar löpande systemen efter de insikterna. 
 • Den nya webbaserade tekniken möjliggör flexibla lösningar och inte minst direktuppkoppling om det uppstår problem eller om du helt enkelt har behov av experthjälp - vi hjälper dig gärna!

Kontek är ett växande SaaS-bolag inom löneområdet!

 • SaaS-bolag (software as a service) innebär att du som kund köper en licens till en mjukvara som du nyttjar i vår driftsmiljö.
 • Kontek erbjuder SaaS-lösningar för samtliga sina av webbaserade molntjänstlösningar.
 • Ger hög tillgänglighet och mobilitet.
 • Som kund behöver du inte installera något särskilt på sin dator för att kunna använda systemen - du loggar in med dina behörigheter och får direktåtkomst.
 • Du får trygghet, säkerhet och effektivitet med webbaserade lösningar i molnet!

God säkerhet med Kontek

Informationssäkerheten  är en mycket viktig aspekt för att skydda personsuppgifter från otillbörligt intrång, inte minst med tanke på GDPR. Vi säkerställer processerna så att du får ett fullgott skydd.

Läs mer om informationssäkerhet

Goda integrationsmöjligheter med andra system

 • Lönehanterings-, personal och affärssystem delar många gånger samma information vilket ställer krav på goda möjligheter att kunna nyttja, föra över och utbyta informationen i realtid mellan samtliga system på ett säkert och effektivt sätt.
 • Integrationer gentemot andra system och lösningar är viktiga för en digital löneprocess. Vi erbjuder t ex ett öppet API för vårt webbaserade lönesystem Kontek Lön vilket innebär att andra aktörer kan dra nytta av och koppla samman sina system med våra för att underlätta informationsöverföringen kring löneprocessen. (API = ett sätt att göra information från ett system tillgängligt för ett annat i realtid)
 • Att jobba i framtidssäkrad teknik öppnar upp goda integrationsmöjligheter med andra system!

Läs mer om Konteks integrationsplattform

Robotisering och AI är framtiden!

Utveckligen på Kontek fortsätter - vi vill förenkla och automatisera ytterligare för våra kunder och jobbar löpande med att identifiera enkla steg som görs manuellt som med fördel kan automatiseras.

Ett naturligt nästa steg är därför att titta på AI och robotisering för att effektivisera lönehanteringen genom hela det digitala flödet.

Claes Andersson, Produkt & Affärsområdeschef

Konteks produktveckling är en stor och viktig del av vår organisation - vi arbetar ständigt för att du som kund ska ha en så smidig och säker löneadministration som möjligt! Vi erbjuder marknadens mest moderna plattform som dessutom är väldigt stabil. Vi lanserade vårt webbaserade lönesystem redan 2016 och har fortsatt utveckla vår SaaS-baserade plattform sedan dess.