Outsourcing Tid

Att outsourca tidrapporteringen till oss på Kontek är en smart och effektiv lösning för ditt företag. Med vår tjänst, Outsourcing Tid, behöver ditt företag endast se till att de anställda tidrapporterar och att den attestansvariga godkänner rapporterna. Resten sköter vi på Kontek, vilket frigör tid och resurser för ditt företag.

Varför välja Kontek för tidrapporteringen?

  • Enkel och smidig process: Vår outsourcingtjänst är utformad och lämpar sig för företag i alla branscher. Vi anpassar lösningen utifrån dig och ditt företags behov.
  • Tidsbesparande: Genom att låta oss ta hand om tidrapporteringen kan ditt företag fokusera på kärnverksamheten och förbättra produktiviteten.
  • Kostnadseffektiv: Outsourcing av tidrapporteringen kan minska administrativa kostnader och effektivisera löneprocessen.

Outsourcing Tid

Låt oss på Kontek ta hand om tidrapporteringen och upplev en smidigare och mer effektiv arbetsdag. De anställda rapporterar sina tider och de attestansvariga går igenom tidrapporterna och attesterar - därefter sköter vi på Kontek resten.

Processen för att komma igång är smidig och enkel!

Genom att outsourca tidredovisningen kan ditt företag fokusera på kärnverksamheten medan vi tar hand om det administrativa arbetet.

Kontakta oss idag för att starta ditt projekt och uppleva fördelarna med att outsourca tidrapporteringen till oss på Kontek!

 

Kontakta Jannica

Välkommen att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor för mer information om hur Outsourcing Tid kan hjälpa dig.