Outsourcing Tid

Om du vill lägga ut tidrapportering är Outsourcing Tid rätt verktyg för dig. Det enda ditt företag behöver göra är att se till att de anställda tidrapporterar och att den attestansvarig attesterar. Resten sköter Kontek. Den här tjänsten är smidig för alla verksamheter oavsett bransch.

På Kontek kan man outsourca tidredovisningen. Ett sådant projekt startar med att vi tillsammans med dig bokar upp tider för uppstartsmöte och information samt uppläggning av systemet. När installationen av systemet är klar bokas tid för uppföljning och utbildning.

Därefter får du en kontaktperson som du kommer ha en löpande dialog med.

De anställda rapporterar sina tider och de attestansvariga går igenom tidrapporterna och attesterar - därefter sköter vi på Kontek resten.

Kontakta Jannica

Välkommen att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor för mer information om hur Outsourcing Tid kan hjälpa dig.