Kontek HRM Mobile

Med mobilappen Kontek HRM Mobile får dina medarbetare full kontroll över sina scheman, tidrapporter och reseräkningar direkt i sin mobiltelefon, det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon.

Översikt och kommunikation


Med appen får du god översikt av ditt schema för att se schemalagd tid, lediga dagar och frånvaro. Du kan se saldon för ex. komp, flex och arbetade övertidstimmar. Registrera och ansök om frånvaro som din chef godkänner direkt i mobilen. Som chef får du översikt av närvarande och frånvarande personal och kommer snabbt åt kontaktuppgifter för dina anställda. Det går även att kommunicera direkt genom systemet med vår inbyggda meddelandefunktion.

Funktioner

TIDRAPPORTERING OCH STÄMPLING
Kontek HRM Mobile kan användas av alla anställda, oavsett om de redovisar sin tid per dag, vecka, månad eller om de avvikelserapporterar. Du kan skriva in dina tider direkt i appen eller stämpla din arbetstid antingen på valfri stämplingsplats eller på bestämda GPS-positioner. Det går att registrera på olika konteringsnivåer som t ex projekt, kund och artikel, byta kontering under dagen och via stämpling även föreslå konteringar utifrån valda stämplingsplatser.

SPELA IN BILRESOR OCH FOTOGRAFERA KVITTON
Registrera bilresor, traktamenten, utlägg och representationer löpande till din reseräkning när du är på resande fot. I körjournalen finns en smart funktion som hämtar aktuell plats med hjälp av GPS-positionering och spelar in din bilresa från start till slut. Hantera elektroniska bilagor genom att bifoga en fil eller fotografera ett kvitto som kan kopplas direkt till ett utlägg eller reseräkningen. Med hjälp av fotofunktionen så kan systemet även göra en tolkning av kvittot och ange beloppen automatiskt på utlägget.

BEMANNING OCH BYTE AV ARBETSPASS
Bemanna och se vilka anställda som önskar arbeta på lediga pass och vilket bemanningsbehov som finns på respektive arbetspass. Anställda kan även göra passförfrågningar eller ansöka om byte av pass med en kollega. Arbetspassförfrågningarna kommer direkt till dig i mobilen för bearbetning.

GRANSKNING
Som chef får du full möjlighet till kontroll och kan godkänna tidrapporter och reseräkningar direkt i mobilen. Få pushnotiser när någon ansökt om semester och i en samlad vy för alla ansökningar kan du sedan bevilja eller avslå ansökan. Du kan även få aktuell överblick på närvarande och frånvarande personal under dagen.