Kartläggning och analys av löneprocessen

Vid kartläggning och analys av löneprocessen utgår vi från fem kontrollpunkter.

Vi delar in löneprocessen i fem kontrollpunkter. Vi vet att de allra flesta företag kan göra besparingar på minst 30 procent om löneprocessen byggs upp med rätt rutiner och systemstöd.

Kontakta Madeleine

Vi på Kontek erbjuder dig en helhetslösning för din lönehantering. Inget företag är det andra likt och därför vill vi helst lära känna ditt företag innan vi börjar arbeta med er löneprocess. Kontakta mig eller någon av mina erfarna och kunniga kollegor för att ta en första diskussion om hur vi kan lösa er lönehantering på allra smidigaste sätt.