Specialisthjälp

Processer och regler för lönehanteringen förändras över tiden och ställer krav på att man anpassar och utvecklar sina rutiner. En konsultinsats är därför en god investering både för dig som är ny och för dig som redan arbetar i våra system. Vi vet att både stora och små konsultinsatser underlättar arbetet så att hela löneprocessen blir effektivare och smidigare.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet och hjälper gärna till med allt från analys av befintliga löneprocesser till utveckling av nya lösningar. Nedan ger vi dig några exempel på nyttiga och uppskattade insatser vi ofta gör hos kunder som har befintliga installationer av vårt lönesystem Kontek Lön. Naturligtvis kan vi göra motsvarande uppdrag när det gäller försystem eller andra delar kopplade till lönehanteringen.

Vi utför uppdrag både på plats hos dig eller via webben, mot fast eller löpande räkning helt utifrån dina önskemål och behov.

Slå oss gärna en signal – vi bjuder gärna på lite tips och råd om insatser som kan passa för dig och ditt företag!

 • Översyn av dina lönearter. Den här översynen innebär att du får en genomgång av samtliga lönearter i lönesystemet så att de stämmer överens med företagets kollektivavtal och övriga regler. 
 • Genomgång av löneberäkningsrutiner. Vi ger dig tips och idéer på hur du korrekt och på bäst sätt utnyttjar programmet vid löneberäkningen.
 • Rutiner och frågor kring semester. Vi går igenom upplägg och avtalsdefinitioner. Kontrollerar personalregistret samt säkerställer att du arbetar rätt med semester i Kontek Lön.
 • Komma igång med rapportering till Collectum och ITP
 • Komma igång med rutinen Avsättning till arbetstidskonto (Livsarbetstidspension och Arbetstidspension)
 • Statistik och rapporter. Statistik till SCB: Varje år väljer Statistiska Centralbyrån (SCB) ut företag som ska ingå i undersökningar där statistik ska redovisas varje månad eller en gång per kvartal. Varje företag är unikt med t ex egna statistiker på lönearter och helt olika rörliga lönedelar m m. Därför kan vi erbjuda dig hjälp att skapa en del av dessa rapporter så att de stämmer för ditt företag.
 • Semesterberäkning. Vi hjälper dig med allt som behöver göras inför semesterberäkningen som t ex genomgång av register som ligger till grund för semesterhanteringen, översyn av semesterförmåner enligt semesterlagen och avvikelser i kollektivavtal, uttag av semesterskuld mm.
 • Årsskifteshantering. Vi hjälper dig med allt som behöver göras i samband med ett årsskifte som tex slutliga rapporter till Fora, utskrifter för arkivering, fråga om skatteavdrag (FOS), registerunderhåll mm.
 • Anpassade rapporter. Vi kan också hjälpa dig med anpassade rapporter i Kontek Lön som ditt företag redovisar internt och externt. Här går vi gemensamt igenom dina önskemål.
 • Retroaktiv Löneberäkning. Vi går igenom rutinen för Retroaktiv löneberäkning i Kontek Lön. Vi genomför den retroaktiva löneberäkningen och gör stickprovskontroll på ett par personer. Efter överenskommelse kan vi läsa in den retroaktiva lönen i en öppen löneperiod.
 • Backup avtal. Ett backupavtal innebär att vi garanterar en snabb och effektiv hjälp med löneberäkningen om behov uppstår. Läs mer om Backup avtal

 • Dan Roslund

 • Produktägare Försystem

På Kontek erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder vilket innebär att vi tillhandahåller många olika uppsättningar av systemen utifrån det enskilda företagets specifika krav. Vårt mål är att kunderna ska få ut den största möjliga affärsnyttan av våra lösningar vilket vi vet leder till framgång och en effektivare löneprocess. Min personliga strävan är att alltid försöka göra kunden mer än nöjd, att tillföra det lilla extra så att magkänslan blir god hos alla inblandade.