Systemstöd för visselblåsning

Vi erbjuder en säker visselblåsningshantering i samarbete med Qnister. Systemstödet erbjuds inom ramen för personalhanteringssystemet Kontek HRM.

Hantera visselblåsarärenden via Kontek HRM och Qnister

2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen är ett stöd för både anställda och företag och syftar till att upptäcka oegentligheter och missförhållanden på ett tidigt stadium.

Med systemstödet i Kontek HRM och vårt samarbete med Qnister får du en kundanpassad systemlösning för att hantera visselblåsarärenden.

Är du kund till oss kontaktar du vår support och/eller lägger ett ärende till oss och meddelar att du vill aktivera visselblåsarhanteringen i Kontek HRM.

Qnisters lösning är ett säkert och anonymiserat visselblåsningssystem som löser hanteringen av visselblåsarärenden - allt enligt visselblåsarlagen.

Kontakta Madeleine

Oavsett om du vill göra lönen själv, vill ha en outsourcinglösning eller vill att vi hjälps åt så är det bekymmerslöst, tryggt och smidigt att jobba med oss. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer.