Fördelarna med att investera i Konteks HR-system

  • Vi hjälper till med hela processen, från att implementera HR-systemet till att sätta upp interna processer.
  • Genom hela projektet får du rådgivning av våra HR-konsulter om hur du kan utveckla HR-processerna för att behålla medarbetare.
  • Vi planerar HR-projektet utefter din verksamhet och vilka resurser du har möjlighet att fördela internt.
  • I projektet har du både en HR-konsult och en applikationskonsult som hjälper till att få till best practice samt utbildar dig och dina kollegor i systemet.
  • Vi hjälper till att sätta upp ett Preboardingflöde för att bibehålla kontakt och hålla medarbetaren informerad.
  • Onboardingflödet säkerställer att introduktionen blir effektiv och alla som har en del i processen får en bra överblick över uppgifter och uppföljning.
  • Genom kompetenshantering får du hjälp att hålla koll på medarbetarnas kunskapsnivå. Detta blir i sin tur underlag vid medarbetarsamtal och efterföljande lönesamtal samt visar på vad det finns för eventuella kompetensgap. Att arbeta med kompetenser i Kontek HRM underlättar också arbetet med kompetensutveckling och blir även ett underlag för interna rekryteringar.
  • Vi hjälper till med att digitalisera de olika typer av medarbetarsamtal som används på ditt företag, såsom lönesamtal, årliga medarbetarsamtal, uppföljningssamtal, avslutsamtal.
  • Ett GDPR säkrat flöde där dokument skickas på ett säkert sätt genom e-signering utan mail och manuella underlag.