Moduler

DIGITAL SIGNERING
Anpassa dina HR-blanketter och skicka dem för digital signering genom vårt samarbete med Verified. Ett naturligt steg för att eliminera pappersarbetet och möta dagens GDPR-lagstiftning. Signeringen utförs med elektronisk ID-handling BankID (SE/NO). Skicka signering av dokument som ex. anställningsavtal, sekretessavtal och hantering av personuppgifter. Alla dokument kan enkelt kontrolleras direkt i systemet för att följa upp status och skicka påminnelser. Läs mer

KONTEK HRM MOBILE
Med Kontek HRM Mobile får du aktuell överblick av närvarande och frånvarande personal samt tillgång till kontaktuppgifter. Med vår inbyggda meddelandefunktion så kan du kommunicera information till enskild anställd, vald grupp eller samtlig personal. Enskild anställd kan få överblick av sina personuppgifter och kan få möjligheten att underhålla valda uppgifter själv. Allt detta oavsett vart du befinner sig – det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon. Läs mer

SPRÅK
Med denna tilläggsmodul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder och utskrifter översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

STATISTIKCENTRALEN
Med denna tilläggsmodul får du ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa upp personalomsättning eller genomsnittsvärden, gruppera per avdelning och lägg till jämförande val. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

KONCERNHANTERING
Med tilläggsmodulen Koncernhantering så kan man få en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen för hela koncernen. Få även tillgång till nyckeltal för personalomsättning, anställningsform och antal anställningar direkt på startsidan med detta tillval.

INTEGRATION
Systemet går att integrera med flera olika system. Vi kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Vi stödjer de vanliga filformaten samt har vi möjlighet att integrera via HRM:s öppna API. Kontakta oss för mer information