Moduler

LÖNEKARTLÄGGNING
Lönekartläggning är ett lagkrav för att upptäcka och förhindra osakliga löneskillnader och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En lönekartläggning är också ett bra verktyg som skapar mervärde för ditt företag. Den tydliggör intern lönepolitik och skapar förståelse för kunskap och färdigheter. Väljer du att genomföra den i HR-systemet Kontek HRM Employee så finns det systemstöd som hjälper dig med hela processen. Läs mer om lönekartläggning

LÖNEREVISION
Ett verktyg för att processen av lönerevision där enskild chef kan genomföra lönesättningen och HR kan få en samlad bild för jämförande lönenivåer. Förbered lönerevisionen med potter på procent eller belopp utifrån ex. fackförbund, anställningsform eller befattning. Vid slutförd lönerevision kan man  integrera en automatisk överföring till Kontek Lön. Läs mer

VISSELBLÅSNING
2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen är ett stöd för både anställda och företag och syftar till att upptäcka oegentligheter och missförhållanden på ett tidigt stadium. Visselblåsningstjänsten erbjuds i samarbete med Qnister och finns i HR-systemet Kontek HRM Employee. 

KONTEK HRM MOBILE
Med Kontek HRM Mobile får du aktuell överblick av närvarande och frånvarande personal samt tillgång till kontaktuppgifter. Med vår inbyggda meddelandefunktion så kan du kommunicera information till enskild anställd, vald grupp eller samtlig personal. Enskild anställd kan få överblick av sina personuppgifter och kan få möjligheten att underhålla valda uppgifter själv. Allt detta oavsett vart du befinner sig – det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon. Läs mer

SPRÅK
Med denna modul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder och utskrifter översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

RAPPORTPAKET
Vårt rapportpaket är till för dig som vill få tillgång till ett bra statistikverktyg och möjlighet till att bygga egna rapporter efter era behov. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rpporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som önskas. Vårt rapportpaket består av två moduler:

  • Statistikcentralen är ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa upp sjukfrånvaro eller övertid, gruppera per avdelning och lägg till jämförande val av föregående period mot innevarande. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt.
  • Rapportgeneratorn ger dig och dina kollegor möjlighet att kunna bygga och skräddarsy egna rapporter efter företagets behov. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

KONCERNHANTERING
Med modulen Koncernhantering får du en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen för hela koncernen. Du får även tillgång till nyckeltal för personalomsättning, anställningsform och antal anställningar direkt på startsidan med detta tillval.

INTEGRATION
Systemet går att integrera med flera olika system. Vi kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Vi stödjer de vanliga filformaten samt har vi möjlighet att integrera via HRM:s öppna API. Kontakta oss för mer information