Vad innebär det att investera i ett nytt HR-system?

Dagens HR-arbete handlar inte enbart om att följa lagar och regler, utan också om att sätta de anställdas kompetens och välmående i fokus. Då krävs noggranna rutiner kring HR-frågor, som minskar risken att någon fråga faller mellan stolarna eller att personal behandlas olika.

se webbinariet i efterhand

Personalen är ett företags viktigaste resurs. Det är bara ett av många skäl att satsa på ett effektivt, modernt HR-system.

Under detta webbinarium kommer Konteks medarbetare Marlene Hartvigsson, Emma Lanqvist, Mattias Strömgren och Jacob Gustafsson berätta om nyttan med  att lägga tid och resurser på att investera i ett nytt HR-system. De kommer bl.a. gå igenom vad du bör tänka på före projektet, vilka resurser som behöver vara involverade samt vilket stöd och hjälp du får från oss under projektet.


Till vem?
Detta webbinarium vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor och står inför en investering av ett HR-stöd/HR-system. För dig som efterfrågar en systemvisning av HR-systemet Kontek HRM Employee rekommenderar vi att du tittar på ett av våra tidigare webbinarier.

Tid
Webbinariet pågår i ca 40 minuter