Automatisera löneprocessen med Kontek HRM

Fredagen den 21 januari genomförde Konteks säljare och experter på digitala lösningar, Madeleine Henningsson och Marika Larsson ett webinar där de gick igenom hur ditt företag kan automatisera löneprocessen med hjälpa av Konteks personaladministrationssystem HRM Kontek.

Se webbinariet i efterhand

Personalsystemet Kontek HRM

Med vårt webbaserade personalsystem Kontek HRM får du full kontroll över hela din personaladministration från bemanning, tid och projektredovisning till reseräkningar, utlägg, körjournal och HR-stöd. Kontek HRM är uppbyggt av delsystem som gör det skalbart efter företagets behov och som med enkelhet kan anpassas vid framtida förändringar. 

Läs mer om tidrapporterings-, HR-, reseräknings-, utläggs och bemanningssystemet Kontek HRM