Kontekdagen

Hösten 2023 kommer löneseminariet Kontekdagen ersättas med det "bredare" seminariet Kontek Update - ett digitalt event för dig som vill hålla dig uppdaterad om förändringar och utmaningar som kommer påverka din personalhantering framöver.

Digitalt, livesänt seminarium

För några år sedan ställde vi om Kontekdagen från fysiska träffar till digitala, livesändningar. Utvärderingarna fortsätter visa att de som medverkar uppskattar och föredrar det digitala formatet så vi fortsatte med detsamma även hösten 2022.

Utifrån höstens utvärderingsresultat - stort tack till alla kunder som svarade på enkäten! har vi nu fortsatt utveckla konceptet och kommer i år att erbjuda det bredare seminariet Kontek Update.

Detta digitala, livesända seminarium kommer både innehålla information kopplat till löneområdet men också till HR-området och inte minst för Kontek HRM med sina tillhörande system såsom tidrapportering, HR-system, reseräkningshantering, bemanning och utlägg.