Filuppladdning

Alla supportärenden hanteras via detta system och vanligtvis sker all dialog som hör till ett specifikt ärende inkl filöverföring i själva ärendehanteringssystemet men i vissa fall kan ett supportärende kräva filuppladdning av omfattande datamängder - i dessa fall kan du bli uppmanad att nyttja nedan formulär för filuppladdning.

Observera att det krävs en uppmaning från vår sida för att du ska nyttja och skicka filer till oss via nedan formulär: