Kontek lanserar framtidens rekryteringssystem

Optimera din rekryteringsprocess med Kontek Employ - ett framtidssäkert, smart rekryteringssystem.

I en värld där digitalisering och effektivisering står i centrum, lanserar specialistbolaget Kontek rekryteringssystemet Kontek Employ. Systemet är designat för att möta det moderna företagets behov med allt från ansökan till onboarding, integrerat med Konteks befintliga HR-lösning för en sömlös och automatiserad hantering av personalen.

Effektiv rekryteringsprocess
Med fokus på att förenkla och effektivisera rekryteringsprocessen, erbjuder systemet en rad fördelar som sparar både tid och pengar för företag. Genom automatisering minskas det manuella arbetet betydligt, vilket leder till kostnadsbesparingar på flera nivåer – från minskade administrativa kostnader till reducerat produktionsbortfall. Dessutom säkerställer rekryteringssystemet att all personaldata matas in digitalt och hanteras säkert på ett ställe, vilket minimerar risken för mänskliga fel och bidrar till en starkare dataskyddspraxis.

Stöd för hela medarbetarresan
Kontek Employ
är byggt för att stödja medarbetarresan och effektivisera rekryteringsprocessen – från första kontakt med potentiella kandidater till det att en anställning erbjuds och accepteras. Systemet erbjuder standardiserade processer som underlättar både för kandidater och berörda chefer. Genom att erbjuda en bättre kandidatupplevelse förbättras även företagets arbetsgivarvarumärke, vilket kan leda till minskade annonseringskostnader och högre attraktionskraft bland potentiella anställda.

Goda integrationsmöjligheter
Integrationen med Konteks HR-system innebär att all information om personalen endast behöver matas in en gång. Detta skapar en effektiv och säker informationshantering som även stödjer snabba och korrekta beslut baserade på dataanalys. Rekryteringssystemet Kontek Employ ger möjligheten att samla in data för framtida behov och rekryteringsprocesser, vilket gör det möjligt för företag att kontinuerligt anpassa sig till förändringar och behov inom organisationen.

Aktuellt och uppdaterat systemstöd
Kontinuerliga förändringar i lagar och regler som påverkar rekryteringsprocessen är en ständig utmaning. Med Konteks nya rekryteringssystem säkerställs att informationen alltid är uppdaterad. Systemet är designat för att enkelt anpassas till nya krav, vilket underlättar för både HR-avdelningen och rekryterande chefer.

Sammanfattningsvis erbjuder Kontek Employ en rad viktiga fördelar för företag som söker en effektiv, säker och integrerad lösning för sin personalhantering. Det nya rekryteringssystemet innebär inte bara en tidsbesparing genom automatiserade och effektiva processer, utan även kostnadsbesparingar, bättre kvalificerade kandidater, och ett förbättrat arbetsgivarvarumärke. Detta gör systemet till ett grundverktyg för alla företag som vill ligga i framkant med sin personalhantering.

Kontakt