Helhetstänk och trygghet med outsourcing

När företaget växte räckte kunskaperna kring lön och HR inte längre till. För K.D. Feddersen Plastics Machinery AB i Värnamo blev lösningen ett outsourcingavtal med Kontek.

K.D. Feddersen Plastics Machinery AB grundades 1981 I Anderstorp, som familjeföretaget Materialdepån. Man arbetade då med distribution av plastgranulat i Sverige. Sedan 2007 är företaget en del av tyska K.D. Feddersen Group, med cirka 1100 anställda i 33 bolag över hela världen. På kontoret i Värnamo arbetar ett 20-tal anställda med försäljning av plastmaterial, maskiner, service, finansieringslösningar och utbildning.

– Vi växer starkt och är nu över 30 medarbetare i Sverige, Finland och Norge. Tidigare tog en av tjejerna på kundtjänst hand om lön, men det blev övermäktigt ju fler vi blev. 2022 gick vi över till ett outsourcingavtal med Kontek. Den kompetens vi behövde fanns inte i huset, säger Simon Vestlund, ekonomidirektör på K.D. Feddersen i Norden.

Ett system för allt
Han tillträdde sin roll i januari 2022. Då var beslutet redan taget om att köra lönen via ett outsourcingavtal med Kontek, men för Simon Vestlund var det inte tillräckligt. Han ansvarar för K.D. Feddersens sju bolag i de nordiska länderna och ville ha ett gemensamt system för lön och HR. Därför var det självklart att koppla på HR-Systemet Kontek HRM Employee.

– Det är viktigt att ha kontinuitet över tid i ett HR-system. Risken är annars att det blir mycket papper i pärmar när det handlar om HR. Vi har knutit ihop lönesystemet med HRM-systemet. Det är ju på integrationer man sparar tid, säger han.

En de första åtgärderna var att se över företagets personalhandbok. Kontek gick igenom K.D. Feddersens 36-sidiga personalhandbok för att säkerställa att allt var korrekt och i takt med tiden.

– Jag ville att Kontek skulle vara proaktiva när de reviderade personalhandboken och se vad vi skulle kunna förbättra framåt. Kontek kom med en del bra svar i den processen, säger Simon Vestlund.

Effektivt och professionellt
I sin strävan att få till en komplett helhetslösning för både lön och HR har man också valt att lägga till en del moduler. Det handlar om att göra processerna mer effektiva och professionella.

– I ett litet företag blir det lätt att varje person skapar ett eget system, så jag vill säkerställa att vi gör rätt och lika för alla, säger Simon Vestlund Därför bad jag till exempel om en kompetensmatris för medarbetarsamtal från Kontek. Nu är jag trygg med att det blir rätt och att det finns en kontinuitet i hur vi arbetar.

Han påpekar vikten av att HR-processerna genomsyras av kunskap och transparens, men vet också att det är en process där det finns en del luckor. Operativa chefer är kanske duktiga i sina yrken, men har inte någon chefsutbildning eller HR-kunskaper när de sätter sig på chefsstolen.

– Därför har jag efterlyst mer coachande HR-kunskap från Kontek, säger Simon Vestlund. Det är mycket kring lön som är så hårt uppstyrt av lagar och regelverk att det är perfekt att automatisera. Mjuka värden, det mellanmänskliga som egentligen är HR, det går ju inte att automatisera. Det är ofta mina chefer skulle behöva någon att bolla med.

Vilka Konteklösningar använder K.D. Feddersen Plastic Machinery AB?
Outsourcinglösning som inkluderar: Lönesystemet Kontek Lön, samt ett plustjänstavtal för tidssystemet Kontek HRM, reseräkningssystemet Kontek HRM Travel och HR-systemet Kontek HRM Employee. K.D. Feddersen Plastic Machinery AB har även investerat i en personalhandbok.

Om K.D. Feddersen Plastic Machinery AB
K.D. Feddersen Plastic Machinery AB startade 1981 som ett familjeföretag i Anderstorp och säljer maskiner, material och utbildningar för konstruktionsplaster. Företaget är sedan 2007 en del av K.D.Feddersen Group, en stor aktör inom plast- och kemiindustrin. Det grundades i Tyskland av karl Detlef Feddersen 1949 och har idag ca 1100 anställda över hela världen. Karl Detlef Feddersen präglades starkt av nöden i efterkrigstidens Tyskland. Han placerade därför sin förmögenhet i en stiftelse för äldrevård. Idag driver stiftelsen ett äldreboende för cirka 300 personer i Hamburg och äger holdingbolaget K.D. Feddersen Group med 33 bolag runt om i värden samt en omsättning på 1 miljard euro.

Kontakt