Fibertillverkaren Hexatronic sparar tid med försystemet Kontek HRM

Fibertillverkaren Hexatronic Cables & Interconnect Systems, HCI, i Hudiksvall har spetskompetens inom optisk fiber. De tillverkar fiberoptisk kabel och infrastruktur för fiber. HCI ingår i Hexatronic Group med 14 separata bolag över hela världen och i nuläget gör de affärer i alla världsdelar utom Sydamerika. För HR-personalen är försystemet Kontek HRM ett riktigt lyft för hela löneadministrationen. 

Lättare rapportering av tider och resor

Hexatronic tog över fabriken och en tredjedel av personalen efter Ericsson när de lade ner i Hudiksvall 2013. Sedan dess har personalstyrkan ökat från 85 till nästan 200 personer. De flesta anställda arbetar olika typer av skift i produktionen, vilket innebär en komplicerad lönehantering. Det var den främsta orsaken till att företaget valde att sköta lönerna i huset – de ville ha kvar närheten till sina anställda. Vid årsskiftet började de använda försystemet Kontek HRM och det underlättar något enormt för rapporteringen av såväl tider som reseräkningar.

Användarvänligt

Löneadministratörerna Ana de Pablos och Susanne Jansson beskriver Kontek HRM som otroligt användarvänligt.

– Nu får både anställda och chefer en bra översikt över tiderna. Det är till exempel enkelt att söka ledigt, cheferna kan godkänna det med en gång och om något blir fel kan vi rätta till det relativt snabbt.

Ett mycket bra verktyg

Även Hexatronics säljare är lyriska över det webbaserade försystemet.

– Kontek HRM är ett mycket bra verktyg för att rapportera in tider och resor, säger sälj- och marknadschef Jonas Wendelstjerna.

– Sedan vi bytte vid årsskiftet har vi sparat in hur mycket tid som helst.

Han berättar att det som framför allt underlättar reserapporteringen är mobilappen. Med Kontek HRM Mobile får de anställda full kontroll över sina scheman, de tidrapporterar och sköter sina reseräkningar direkt i sin mobiltelefon. Det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon.

Kontakt