Älvdalens Utbildningscentrum nomineras till årets HR-systemprojekt!

Priset för årets HR-systemprojekt kommer att delas ut under en digital ceremoni i Stockholm i november.

Allt fler företag investerar i systemstöd som stödjer HR-processerna. Priset för årets HR-systemprojekt delas årligen ut av konsultbolaget HerbertNathan & Co för att främja och belysa bra HR-systemprojekt. Konteks kund Älvdalens Utbildningscentrum är ett av årets nominerade bidrag.

 Under 2019 tog Älvdalens Utbildningscentrum beslutet att effektivisera och strukturera sin personaladministration och kontaktade sin lönesystemleverantör Kontek för hjälp. De använder sedan tidigare Konteks molnbaserade löne- och tidssystem och nu också HR-systemet Kontek HRM Employee.

Målsättningen med att implementera ett nytt HR-system var att digitalisera verksamheten och få en bättre struktur i sin personaladministration. HR-systemet kommer bland annat användas inför och under medarbetarsamtal, lagring av anställningsavtal, lönerevision och lärarbehörigheter. 

” Vi har använt oss av lönesystemet Kontek lön och försystemet Kontek HRM i flera år och med Kontek HRM Employee har vi fått en bättre överblick över vår personalhantering”, säger Britt-Marie Persson, Löne/ekonomi- administratör. ”HR-systemet är fortfarande relativt nytt för oss men det är ett smidigt och användarvänligt system som vi redan känner att vi kommer ha en stor nytta av i vår verksamhet”, fortsätter hon.

Sofia Zackeusson, applikationskonsult på Kontek berättar:
” Implementeringen av HR-systemet hos Älvdalens Utbildningscentrum har varit ett spännande och utmanande projekt som jag ansvarat för från Konteks sida. Uppsättningen av systemet är skräddarsytt för deras behov och utifrån den kravspecifikation som arbetades fram innan projektet sjösattes. Samarbetet har fungerat utmärkt och jag vill ge en stor eloge till Britt-Marie Persson och Fredrik Waldfelt på Älvdalens Utbildningscentrum som drivit igenom och fullföljt sina åtaganden i projektet på ett föredömligt sätt. 

Konteks domänexpert Dan Roslund sammanfattar:
” Vi ser en tydlig trend i att allt fler företag investerar i systemstöd som stödjer HR-processerna. Man inser vikten av ett digitalt, samlat systemstöd för utveckling och förvaltning av sin personal. Med HR-systemet Kontek HRM Employee får man all personaldata samlad på ett och samma ställe och kan spara tid som istället kan dedikeras för utveckling av medarbetarna”. 

Kontakt