Smarta tips inför lönerevisionen


För att lönerevisionen ska bli smidig både för chefer och HR är det viktigt med ett bra förarbete, planering och att man har ett bra systemstöd för processen. 

Lönerevision innebär en översyn/revision av lönen. En bra förutsättning för lönerevisionen är att man gör en lönekartläggning – något som numera är ett lagstadgat krav för alla arbetsgivare och något som lönespecialistbolaget Kontek kan hjälpa till med.

Några tips inför lönerevisionen:

- gör en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Med en väl utförd lönekartläggning har man en bra grund inför kommande lönerevision.

- ta fram lönestatistik. Har ni marknadsmässiga löner och på vilka tjänster? Det finns många fördelar med att erbjuda sina anställda konkurrenskraftiga löner. Du kan få fram branschstatistik via din arbetsgivarorganisation eller via statistiska centralbyrån.

- arbeta fram en lönepolicy. En policy bör t. ex innehålla när lönesättning sker, hur man hanterar långtidsfrånvarande medarbetare, vilka bedömningsgrunder man har för att värdera prestation mm.

- gör en löneanalys. Gå igenom aktuella lönelägen och ta beslut om vilka förändringar och justeringar som behöver göras.

- läs igenom kollektivavtalet. Finns det kollektivavtal behöver du gå igenom det för att se hur lönerevisionsprocessen ska gå till för just ditt/dina avtal.

- använd ett bra HR-system. Med Konteks HR-system får du ett system som förenklar och automatiserar företagets lönerevision. Med ett webbaserat HR-systemet har du all information om dina anställda samlat på ett ställe, du kan enkelt få fram rapporter, se statistik och spara medarbetarsamtal.

Kontek har växlat upp inom HR
Under 2021 växlade Kontek upp sitt erbjudande med olika HR-tjänster. Saknar du HR-kompetens på ditt företag eller vill få råd och stöd kring HR-relaterade arbetsmoment kan du med fördel vända dig till lönespecialistbolaget Kontek. Idag erbjuds allt ifrån ett komplett systemstöd för HR till hjälp med framtagning av personalhandbok, lönekartläggning, lönerevision till blanketter för olika HR-rutiner.

Läs mer om Konteks HR-tjänster 

Kontakt