Ny LAS-funktion i HR-systemet Kontek HRM Employee

Lagen om Anställningsskydd (LAS) är en lag som är till för att skydda dig som anställd.

Kontek HRM Employee är ett HR-system som du nyttjar för att utveckla och förvalta din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministration för alla inom organisationen.

I HR-systemet finns det nu stöd för LAS-funktion (Lagen om Anställningsskydd). Eftersom Kontek HRM Employee kan kombineras med andra tidsystem som t ex. Kontek HRM Time så kan informationen om antalet arbetsdagar hämtas direkt från tidrapporten.

Lagen om Anställningsskydd (LAS) är en lag som är till för att skydda dig som anställd. Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som uppsägningar och provanställningar.

Kontakt