Med Konteks LAS e-utbildning får du koll på de nya LAS-reglerna

Kontek HR-nytt

I Lagen om anställningsskydd (LAS) har det skett en rad förändringar som kommer modernisera den svenska arbetsrätten. Intentionen med förändringarna är att anpassa arbetsrätten till dagens arbetsliv. Det är många som vill lära sig mer om de nya reglerna och vad de innebär. För att hjälpa och guida våra kunder har Kontek därför lanserat Konteks LAS e-utbildning.

I denna utbildning ger vi dig en kort introduktion om vad LAS är men framförallt får du koll på de nya LAS-reglerna.

Under utbildningen tar vi upp följande delar;

  • Ny anställningsform
  • Turordningsregler
  • Nytt begrepp vid uppsägning
  • Anställning upphör vid tvist
  • Bemanningsanställda
  • EU:s arbetsvillkorsdirektiv


Syftet med ändringarna är ökad flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden, med fortsatt trygghet för såväl arbetsgivaren som medarbetaren.

Kontakt