Kontek i samarbete med Skatteverket

Susanne Bern, Produktägare Kontek Lön

Konteks lönesystem innehåller en funktion som hjälper arbetsgivare att automatiskt generera värde för bilförmån. När detta skulle tas fram tidigare skedde arbetsmomentet manuellt – varje gång värdet skulle genereras fick man gå in på Skatteverket och hämta de nya föreskrifterna för nybilspriser. Susanne Bern, Produktägare på Kontek Lön såg en förbättringspotential för detta arbetsmoment och hörde av sig till Skatteverket med förslaget att man skulle kunna bygga ett API (automatisk överföring av data) som samlar in data för flera år.

Ett år senare finns API:et på plats, som komplement till de öppna data som redan finns.

Susanne berättar;

”Vi byggde helt enkelt en API-integration mot Skatteverket som hämtar uppgifter om bilarna. Nu slipper vi bevaka Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser vilket minskar risken för manuella fel och processen blir snabbare för våra kunder. Så fort Skatteverket har uppdaterat API:et med nya bilar blir de tillgängliga för alla användare av Konteks lönesystem”.

”Som specialistbolag måste vi ständigt utvecklas, och vår produktavdelning arbetar med att förbättra våra system. Ett gott exempel på detta är det nya API:et”, forsätter Susanne. 

Läs hela intervjun på Skatteverket.se

Kontakt