Effektiviserad lönehantering med AI

Konteks utvecklingschef Louise Björelind berättar om potentialen med AI inom lönehantering.

Löneadministration är en detaljrik och tidskrävande process. För att möta utmaningarna har Kontek, tillsammans med partners inom Visma, utforskat potentialen hos AI och maskininlärning för att automatisera och förbättra noggrannheten i lönehanteringen.

Konteks utvecklingschef Louise Björelind berättar:

- Vårt fokus har legat på att utveckla teknik som kan upptäcka och förklara avvikelser i lönedata, vilket effektiviserar kontrollprocessen och sparar värdefull tid för administratörer. Tidiga tester och feedback från pilotkunder visar på teknikens förmåga att identifiera felaktigheter, vilket ökar både effektiviteten och tillförlitligheten i löneutbetalningar. Framöver ser vi fram emot att utveckla och finjustera denna teknologi ytterligare, med målet att integrera avancerade AI-modeller som tidigt kan identifiera misstag och avvikelser vilket innebär att de upptäcks tidigt i processen och kan åtgärdas av löneadminstratören innan löneubetalningar sker.

    Genom att fortsätta investera i AI och maskininlärning strävar Kontek efter att leda utvecklingen av framtida lönesystem som inte bara förenklar utan också förbättrar löneprocesserna för sina kunder.

    På Kontek är man övertygade om att denna teknik kommer att vara avgörande för att möta de krav och förväntningar som framtiden ställer på en smart och effektiv löneadministration.

    Läs mer om Kontek och AI

    Kontakt