Du vet väl om att regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Från och med 1 juli 2024, kommer ett nytt lagförslag att tillåta nästan vem som helst med en sjukpenninggrundande inkomst att ta ut föräldraledighet vilket skapar flexiblare möjligheter för familjer och närstående.

Förslaget innebär att föräldrar kan överlåta upp till 90 föräldradagar till andra nära vuxna i barnets liv, som mor- och farföräldrar eller nära vänner, vilket underlättar för ensamstående och stjärnfamiljer att balansera familje- och arbetsliv.

Förändringen omfattar även en utökning av dubbeldagar, från 30 till 60, där båda föräldrarna kan vara lediga samtidigt, fram till barnets 15:e månad. Dessa regler syftar till att anpassa sig till dagens varierande familjekonstellationer och underlätta för föräldrar att dela på föräldraansvaret.

Som arbetsgivare är det viktigt att förbereda sig för dessa förändringar genom att uppdatera interna rutiner och information om föräldraledighet.

För att underlätta hanteringen av dessa nya regler, erbjuder Kontek en komplett lösning för lön- och HR-processer som stödjer effektiv administration av frånvaro, tidrapportering, lönehantering och andra HR-processer.

Läs mer om lagförslaget hos Regeringskansliet


Kontakt