Bra systemstöd för lönerevisionen

Med Kontek Löns webbaserade löne- och försystem kan du sköta hela löneprocessen hemifrån

En bra lönerevision kan bli en viktigt del av ett företags framgång. Genom en väl genomförd lönerevision kan man se om lönesättningen är konkurrenskraftig eller om justeringar bör genomföras.

Det krävs tydliga riktlinjer och bra verktyg för att processen kring en lönerevision ska bli smidig både för chefer och HR. Med Kontek HRM Employee får du ett webbaserat HR-stöd som förenklar och automatiserar företagets lönerevision. 

Läs mer om hur Kontek HRM kan hjälpa dig under lönerevisionen. 

Kontakt