Ny lag för digitala kvitton

Förbättrad funktion med AI för tolkning av digitala kvitton.

Den 9 juni släpper vi en uppdaterad version av Kontek HRM som innehåller en förbättrad tolkning av kvitton med hjälp av AI. Ett nedladdat eller fotograferat kvitto läses av och får belopp, moms samt datum på plats i utlägget som skapas i Kontek HRM Travel. Det blir smidigt när den nya lagen från 1 juli 2024 tillåter digitala kvitton som underlag i företagets räkenskapsinformation.