Kontek HRM Employee är ett flexibelt, molnbaserat HR-system

Kontek HRM Employee är ett HR-system för dig som vill utveckla och förvalta din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för alla inom organisationen, från övergripande ledningsgrupp till den enskilde medarbetaren som kan underhålla valda uppgifter själv. HR-systemet är flexibelt och kan anpassas efter ditt unika behov. Kom åt nyckeltal, bevaka datum och värden, ta ut rapporter och samla information. HR-systemet innehåller även systemstöd för lönerevision, lönekartläggning och digital signering.

Vad ingår i Konteks HR-system?

 • on- och offboarding
 • HR-blanketter
 • e-signering
 • dokumenthantering per anställd i systemet
 • medarbetarsamtal
 • rehabprocess
 • LAS Turordning vid uppsägning/LAS Rätt till tillsvidareanställning
 • kompetenshantering och kurshantering
 • specialanpassa egna fält

Varför just Kontek som HR-systempartner?

Med Kontek HRM Employee kan du digitalisera och effektivisera dina HR-processer, minska administrationen och fokusera på att utveckla din personal. För att du som kund ska kunna nyttja HR-systemet på bästa sätt arbetar Konteks säljare, applikationskonsulter och HR-konsulter i team vid uppsättningen av systemet för att kunna möta dig och ditt företags behov på bästa sätt.

Vad är värdet av ett HR-system?

Ett effektivt HR-system automatiserar och förenklar komplicerade manuella processer, vilket underlättar vardagen för HR, chefer, medarbetare, IT och ekonomi. Genom att implementera automatiserade arbetsflöden som skickar meddelanden till alla inblandade, säkerställs tydliga instruktioner och deadlines. Strukturerad och automatiserad hantering av uppgifter i ett enhetligt system främjar ett smidigt informationsflöde genom hela organisationen, sparar resurser och minskar kostnader. Det möjliggör också för HR att fokusera på sin roll som strategisk affärspartner genom att ägna sig åt medarbetarutveckling, företagskultur och organ. Ta en titt på vårt webbinarium som handlar om vad det innebär att investera i ett nytt HR-system. 

Välj en helhetslösning med Kontek HRM

Med vårt HRM-system Kontek HRM får du full kontroll över hela din personaladministration från bemanning, tid och projektredovisning till reseräkningar, utlägg, körjournal och HR-stöd. 

Vilka funktioner ingår i Konteks HR-system?

 

On- och offboarding 

Med ett HR-system där det är enkelt att ha en strukturerad process av onboarding och offboarding, får du ett effektivt flöde som avstyr oönskade störningar i verksamheten. Planera mallar för aktiviteter och uppgifter som ska utföras vid vald process och delegera ut till ansvariga för att sedan följa upp att alla delmoment är utförda. Påbörja en anställning med en tydlig mall för alla anställningsuppgifter där du väljer flödet ex. påbörja registrering med ansvarig chef för att sedan slutföras av löneadministratör med kontroll och granskning. Alla anställningsperioder kan du sedan enkelt skriva ut som anställningsavtal direkt i HR-systemet.


Guidande HR-blanketter

Med Kontek HRM Employee får du tillgång till ett bibliotek med ca 100 av de mest förekommande HR-blanketterna som du enkelt kan fylla i och använda. Skapa kategorier och blanketter för din personaladministration som exempelvis anställningsavtal, CV, sekretessavtal och intyg. Skräddarsy dina blanketter efter ditt behov och välj sedan hur du vill strukturera upp dina olika kategorier. Skriv ut, ladda ner, spara direkt i systemet och skicka vidare för digital signering. Alla dokument kan sparas ner under varje anställd i en samlad vy för lätt åtkomst och historik. Blanketterna kan hämta uppgifter direkt systemet för aktuell eller historisk information. Läs mer om HR-blanketter


E-signering

Anpassa dina HR-blanketter och skicka dem för e-signering genom vårt samarbete med Scrive eller Verified. Skicka signering av dokument som exempelvis anställningsavtal, sekretessavtal och hantering av personuppgifter. Alla dokument kan enkelt kontrolleras direkt i HR-systemet för att följa upp status och skicka påminnelser. Ett naturligt steg för att eliminera pappersarbetet och möta dagens GDPR-lagstiftning. Signeringen utförs med elektronisk ID-handling BankID (SE/NO). Läs mer om fördelarna e-signering.


Dokumenthantering per anställd i HR-systemet

Det finns en flik per anställd för att lagra olika dokument, såsom anställningsavtal och sjukintyg. Dessa dokument kan också organiseras i olika kategorier för en mer strukturerad hantering.

Optimera medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal eller PU-samtal? Kärt barn har många namn. Kort och gott är ett medarbetarsamtal ett samtal mellan medarbetare och chef. I HR-systemet Kontek HRM Employee kan du samla medarbetarsamtal. Skapa mallar och följ upp dina samtal i en samlad vy. Det finns även möjlighet att skapa separata formulärmallar för andra former av samtal och uppföljningar som kan uppstå i verksamhetens behov. Ett modernt, digitalt HR-system möjliggör smidigare processer och dokumentationer, vilket bidrar till enklare uppföljning.


LAS Turordning vid uppsägning/LAS Rätt till tillsvidareanställning

 • Funktionaliteterna i HR-systemet inkluderar att skapa turordningslistor baserat på anställningstid, göra urval, lägga till/ta bort anställda, undanta anställda från turordningen, och räkna samman anställningsperioder från olika anställningsformer och bolag. Tidsystemet Kontek HRM Time integreras också för att hämta arbetsdagar från tidrapporter. Vid lika anställningstid ges företräde till den äldre anställde, och slutligen kan turordningslistan exporteras i olika format (.csv eller .xlsx) för lokal lagring.
 • I Kontek HRM Employee finns en vy att enkelt och överskådligt se om anställda med Särskilld visstidsanställning (SÄVA) och/eller anställda med Vikariat, uppnått det antal dagar under en femårsperiod som ger dem rätt till en Tillsvidareanställning. I en helt egen vy listas de anställda som närmar sig eller har passerat gränsen för tillsvidareanställning. Funktionen är till stor hjälp vid kontroll att alla anställda har rätt anställningsform.


Kurser och kompetenser 

I HR-systemet kan du få ett komplett kompetensregister för att söka ut valda kriterier vid t. ex. projekt och planering av kommande rekryteringar.  Jobba med kompetensmålsättning och sätt mål för aktuell kompetens för att kunna identifiera eventuella kompetensgap. Kompetensinventera och skapa en kompetensmatris som ger dig god överblick av dina anställda. Bevaka och få påminnelser på en utgående kompetens för att planera kommande kurser och registrera information om kurser och utbildningar inklusive kommentarer.

Anpassa egna fält 

I HR-systemet kan du skapa egna, dynamiska fält som exempelvis organisationsfält som är viktiga för ditt företag för att hantera information om olika anställdas löner och anställning. Fälten går att behörighetsstyra på individnivå (t ex hälsa, allergier, datautrustning, arbetskläder) vilket innebär att man kan låta anställda själva uppdatera och/eller läsa och ta del av information. Fälten kan placeras på valfria ställen i personalregistret och kan dessutom knytas till anställningsavtal. Du kan även bevaka värden eller datum för dina egna skapade fält.


Nyttja HR-systemet som grund för personaldatan

Genom att ange HR-systemet som "master" för uppgifterna kring dina anställda behöver du bara mata in information om dem en enda gång. Detta garanterar inte bara en hög säkerhetsnivå utan gör också hela processen otroligt smidig. Du slipper dubbelarbete och säkerställer att din personaldata alltid är uppdaterad och korrekt. Med vårt HR-system blir personaladministrationen enkel och smidig.

Kontakta Madeleine

Oavsett om du vill göra lönen själv, vill ha en outsourcinglösning eller vill att vi hjälps åt så är det bekymmerslöst, tryggt och smidigt att jobba med oss. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer.

Lämna ett meddelande om du vill veta mer om hur du kan effektivisera dina lön- & HR-processer!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas