Dashboard i Kontek HRM

Med dashboard i Kontek HRM kan du skapa unika instrumentpaneler med nyckeltal av företagets HR-data. Du får en snabbt ögonblicksbild av aktuella siffror som visar att företaget följer nyckeltal enligt uppsatta mål.

Med dashboard kan du följa:

 

  • personalomsättning
  • antalet anställda
  • FTE
  • anställningsformer
  • avgångsorsaker
  • sjukfrånvaro

Med hjälp av organisationsöversikten kan du snabbt se hela företagets siffor samt även se värdet för enstaka avdelningar eller varför inte en lägesbild av hela koncernen. Har du flera målgrupper så kan du anpassa olika dashboards efter mottagaren. Skapa panelerna efter era skräddarsydda behov med mätare, värden, linjer , staplar eller cirkeldiagram.

Antal anställda (FTE)

Beräkning av antal heltidstjänster för en vald period kan läggas upp i en panel och presenteras i Dashboarden. Om HRM Time används finns även möjlighet att räkna bort valda frånvaroorsaker från FTE. Talet som visas baseras på granskade dagar.