Dashboard i Kontek HRM

Med dashboard i Kontek HRM kan du skapa unika instrumentpaneler med nyckeltal av företagets HR-data. Du får en snabbt ögonblicksbild av aktuella siffror som visar att företaget följer nyckeltal enligt sina uppsatta mål.

Med dashboard kan du i dagsläget få tillgång till; 

 

  • personalomsättning
  • antalet anställda
  • anställningsformer
  • avgångsorsaker
  • sjukfrånvaro

Med hjälp av organisationsöversikten kan du snabbt se hela företagets siffor men även växla mellan att se värdet för enstaka avdelningar eller varför inte en lägesbild av hela koncernen. Har ni flera målgrupper så kan du anpassa olika dashboards efter mottagaren för relevanta och anpassade paneler. Skapa panelerna efter era skräddarsydda behov med mätare , värden, linjer , staplar eller cirkeldiagram.