Skogsindustrikoncernen ATA-gruppen säkerställer löneadministrationen på lång sikt ‒ väljer webbaserad lösning i molnet för hela löneprocessen.

Fotograf: Joacim Winquist

För att effektivisera och trygga utbetalningen av lönerna till sina 250 anställda har ATA-gruppen nyligen valt att gå över till det webbaserade lönesystemet Kontek Lön. Under 2018 sker också en övergång till det webbaserat tidrapporterings-systemet Kontek HRM Time. Koncernen har valt en molnlösning för den nya systemlösningen vilket ligger helt i linje med att jobba framtidssäkrat och med en hög nyttjandegrad av ny teknik.

Skogsindustrikoncernen ATA-gruppen är ett familjeföretag och en av få privatägda sågverkskoncerner i Sverige med egen massaindustri. Huvudkontoret för ATA-gruppen finns i Moheda, i södra Sverige.

Den sågade volymen uppgår årligen till ca 500 000 m3 och produktionen är fördelad på sex olika sågverk i Småland och Skåne. Utöver de sex sågverken ingår en massafabriken i gruppen. Man exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror och 85 procent av pappersmassan. Gruppen är till stor del självförsörjande av flis till pappersmassa fabriken Waggeryd Cell.

Totalt har ATA-gruppen ca 250 anställda, däribland ett tjugofemtal chaufförer som bemannar och kör råvara dygnet runt i sina sju miljöklassade timmerbilar.

I samband med att koncernen har valt Konteks nya, webbaserade lönesystem har vi både fått tillfälle att träffa ansiktena bakom koncernens lönehantering och dessutom fått en pratstund med Ewa Söderlund som sköter lönearbetet för sågverksanläggningarna i Moheda och i Åboda.

Långt samarbete med löneföretaget Kontek

‒ Vi har jobbat med Konteks lönesystem i många år. Från DOS-versionen till nuvarande webbaserade lösning och våra erfarenheter från samarbetet är mycket gott. Utifrån detta blev valet att fortsätta vårt samarbete med Kontek in i den mer digitala sfären med en webbaserad lösning i molnet naturlig. Eftersom vår koncern har haft en stark tillväxt på senare år kändes det naturligt och samstämmigt att alla anläggningarna skulle jobba i ett och samma system så vi kan säkra upp hela löneprocessen, berättar Ewa Söderlund, löneadministratör ATA Timber i Moheda.

‒ Lönearbetet hos oss blir mindre sårbart om vi är flera i koncernen som kan nyttja systemet och vi blir ett bra och starkt team som tillsammans verkligen kan ge både våra anställda och chefer bästa möjliga service när det gäller lönehanteringen.

Företagsanpassad utbildning

I samband med övergången till det nya webbaserade lönesystemet Kontek Lön valde ATA-gruppen att genomföra en företagsanpassad utbildning för att säkerställa och maximera övergången från det gamla till det nya systemet.

‒ Genom att gå en företagsanpassad utbildning kunde vi gå igenom precis det vi på ATA-gruppen behöver veta och lära oss kopplat till lönearbetet. Denna skräddarsydda utbildningsform kan jag varmt rekommendera. Vi var fem personer från olika delar av koncernens anläggningar som genomgick en heldagsutbildning i Ljungby. Konteks utbildare Petra Westerlund guidade oss genom utbildningsdagen på ett pedagogiskt och bra sätt och vi kände verkligen att vi både blev samstämmiga i vårt lönearbete och fick lära oss nya funktioner och möjligheter med det nya systemet utifrån våra specifika förutsättningar inom skogsnäringen. Den enda nackdelen med denna utbildningsform kan nog vara att man skulle vilja lära sig ändå mer. Ju mer insikt och kunskap man får om ett nytt system, ju mer nyfiken blir man på att lära sig att kunna nyttja programmet ändå bättre, berättar Ewa Söderlund med ett leende.

Nytt webbaserat tidrapporteringssystem – Kontek HRM Time

Utöver det webbaserade lönesystemet Kontek Lön ligger ATA-gruppen i startgroparna för en övergång till ett nytt tidrapporteringssystem som även det är ett webbaserat system.

Ewa berättar att ATA-gruppen har identifierat ett antal manuella moment kopplat till inrapporteringen av uppgifter inom koncernen som de gärna vill försöka minska och om möjligt eliminera. Ett exempel på detta är arbetsrutinen för de lastbilschaufförer som ständigt är ute och kör. Dessa har tidigare redovisat sina tider manuellt på papper men kommer snart själva kunna ombesörja inrapporteringen digitalt under pågående arbetsdag i och med införandet av det nya systemet. Med tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time är möjligheterna att låta de anställda själva sköta inrapporteringen av sina arbetstider goda vilket både sparar tid och gör hela inrapporteringen av uppgifter säkrare och smidigare.

Molnlösning för hela löneprocessen

I och med att ATA-gruppen har valt en molnlösning för hela sin systemlösning så slipper de själva hantera servrar, lagring av data, uppdateringar av systemet och andra IT-relaterade frågor. Ett alternativ som allt fler av Konteks kunder börjar upptäcka fördelarna med. Med en systemlösning i molnet kan allt ifrån löneberäkning till inrapportering av uppgifter skötas vart man än befinner sig, på ett säkert sätt, eftersom systemen är helt webbaserade. Det enda som krävs är en vanlig webbläsare.

Genom valet av molnlösningar räknar ATA-gruppen både med tidsbesparing och en framtidssäkrad hantering av informationen som ligger till grund för hela löneberäkningen inom koncernen.