Kontek hjälper sina kunder säkerställa lönehanteringen med backuptjänst!

Med en backuptjänst garanterar Kontek sina kunder en snabb och effektiv hjälp med lönearbetet om behov uppstår. Kontek erbjuder backuptjänst både för själva löneberäkningen men också för andra delar kopplat till tids- och reseräkningsrapporteringen inom tre dagar i en akut situation.

Med ett backuptjänst får du hjälp med lönearbetet om behov uppstår – bra att ha både vid planerad och oplanerad frånvaro.  Läs mer om Konteks backuptjänst.

Kontakt