Ett smart och smidigt reseräkningssystem

Kontek HRM Travel är ett reseräkningssystem som hanterar alla moment i reseräkningshanteringen. Från inrapportering där den anställde själv registrerar sina reseräkningar, till beräkning av resekostnader och slutligen attestering och utbetalning. Det enda som krävs är en vanlig internetuppkoppling.

Reseräkningssystemet Kontek HRM Travel

I reseräkningssystemet Kontek HRM Travel hanterar du alla dina resor och utlägg. Titta på filmen för en snabb genomgång av fördelarna med vårt användarvänliga reseräkningssystem. 

Många möjligheter med Kontek HRM Travel:

GRANSKNING
Avdelningschefer granskar reseräkningar och attesterar direkt i webben, mobilen eller surfplattan. Erbjuder vald nivå av granskning och kan exempelvis ge ett steg för kvittokontroll för att kontrollera inkomna kvitton.

KONTEK HRM MOBILE
Med Kontek HRM Mobile får dina medarbetare full kontroll över sina reseräkningar direkt i sin mobiltelefon från registrering av resor till kvittokontroll och attestering. De kan spela in bilresor med hjälp av gps-positionering och fotografera kvitton till sina utlägg. Allt detta oavsett vart de befinner sig – det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon. Läs mer.

ENKELT OCH UTRÄKNAT
Lättarbetad registrering för anställd med guider och förvalda fält . Beräkning av regler och beloppsfördelningar för ex. traktamenten, utlägg, avdrag och representation görs direkt i systemet.

ELEKTRONISKA BILAGOR
Bilagor som ger snabb översyn av underlag till attesterande chef samt kvittokontroll till ekonomiavdelningen. Möjlighet att fotografera kvitton direkt till reseräkningen och låta systemet göra en kvittotolkning som automatiskt läser in belopp, datum och moms till utlägget.

VALUTA
Registrera belopp i respektive lands valuta, systemet omvandlar beloppet till aktuell kurs efter företagets basvaluta.

KÖRJOURNAL
Körjournal kan registreras med tjänstebil, privatbil och med inbyggd funktion för beräkning av drivmedelsförmån.

NORDEN
Bolag inom Norden? Vi hanterar även traktamentesregler för Norge, Danmark och Finland. Du kan även översätta systemet till valfritt språk svenska, norska, finska, danska och engelska.

 

Välj en helhetslösning med Kontek HRM

Med vårt HRM-system Kontek HRM får du full kontroll över hela din personaladministration från bemanning, tid och projektredovisning till reseräkningar, utlägg, körjournal och HR-stöd. 

Lämna ett meddelande om du vill veta mer om hur du kan effektivisera dina lön- & HR-processer!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontakta Annette

Med Kontek HRM Travel får du ett flexibelt reseräkningssystem som hanterar alla moment i er reseräkningshantering. Systemet är baserat i molnet och allt du behöver i ditt arbete är en internetuppkoppling. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så hjälper vi er att komma igång.