Tilläggsmoduler

KONTOKORT
Med denna tilläggsmodul hanterar du köp med kontokort. Utlägg som du gör med kort under resan hämtar du enkelt in till reseräkningen. Systemet kan koppla kort från Eurocard, First Card, Danske Bank, Citibank och Handelsbanken.

PROJEKTRAPPORTERING
Med denna modul kan du hantera och följa upp projekt. Projekt kan ställas in som en enkel eller utökad konteringsnivå. I det senare fallet får man tillgång till en omfattande projekthantering med mappstruktur. Möjlighet att rapportera tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan valfri kontering. Läs mer om projekt i Kontek HRM

KONTEK HRM MOBILE
Med Kontek HRM Mobile får dina medarbetare full kontroll över sina reseräkningar direkt i sin mobiltelefon från registrering av resor till kvittokontroll och attestering. De kan spela in bilresor med hjälp av gps-positionering och fotografera kvitton till sina utlägg. Allt detta oavsett vart de befinner sig – det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon. Läs mer.

SPRÅK
Med denna tilläggsmodul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder, utskrifter mm översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

IMPORT AV KÖRJOURNAL
Med denna tilläggsmodul kan du importera körjournaler till Kontek HRM. Detta går göra både via fil eller HRM:s öppna API. Ett automatiserat steg på vägen från registrering till lönebearbetning. Importen kan både göras för flera anställda men också per person.

STATISTIKCENTRALEN
Med denna tilläggsmodul får du ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa upp  resekostnader som utlägg per kontering  eller traktamenten grupperat per land. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

NORDISKA TRAKTAMENTEN
Med denna tilläggsmodul kan du hantera norska, finska och danska regelverk kring traktamenten för dina anställda på ett smidigt sätt. Istället för att göra manuella beräkningar så sköter systemet detta utifrån gällande regelverk för respektive basland.

KONCERNHANTERING
Med tilläggsmodulen Koncernhantering så kan man få en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen och alla reseräkningar för hela koncernen.

LÖNEREVISION
Ett verktyg för processen av lönerevision där enskild chef kan genomföra lönesättningen och HR kan få en samlad bild för jämförande av lönenivåer. Förbered lönerevisionen med potter på procent eller belopp utifrån ex. fackförbund, anställningsform eller befattning. Vid slutförd lönerevision kan man exportera resultatet till fil eller integrera en  automatisk överföring till Kontek Lön.

INTEGRATION
Systemet går att integrera med flera olika system. Det kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Det stödjer de vanliga filformaten samt har möjlighet att integrera via HRM:s öppna API.