Innehåll

Med reseräkningssystemet Kontek HRM Travel får du ett flexibelt och bra verktyg som hanterar alla moment i reseräkningshanteringen. Nedan har vi listat några av de möjligheter som systemet medger:

RAPPORTPAKET
Vårt rapportpaket är till för dig som vill få tillgång till ett bra statistikverktyg och möjlighet till att bygga egna rapporter efter era behov. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rpporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som önskas. Vårt rapportpaket består av två moduler:

  • Statistikcentralen är ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa upp sjukfrånvaro eller övertid, gruppera per avdelning och lägg till jämförande val av föregående period mot innevarande. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt.
  • Rapportgeneratorn ger dig och dina kollegor möjlighet att kunna bygga och skräddarsy egna rapporter efter företagets behov. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

KONTOKORT
Med denna modul hanterar du köp med kontokort. Utlägg som du gör med kort under resan hämtar du enkelt in till reseräkningen. Systemet kan koppla kort från Eurocard, First Card, Danske Bank, Citibank och Handelsbanken.

PROJEKTRAPPORTERING
Med denna modul kan du hantera och följa upp projekt. Projekt kan ställas in som en enkel eller utökad konteringsnivå. I det senare fallet får man tillgång till en omfattande projekthantering med mappstruktur. Möjlighet att rapportera tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan valfri kontering. Läs mer om projekt i Kontek HRM

SPRÅK
Med denna modul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder, utskrifter mm översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

IMPORT AV KÖRJOURNAL
Med denna modul kan du importera körjournaler till Kontek HRM. Detta går göra både via fil eller HRM:s öppna API. Ett automatiserat steg på vägen från registrering till lönebearbetning. Importen kan både göras för flera anställda men också per person.

NORDISKA TRAKTAMENTEN
Med denna modul kan du hantera norska, finska och danska regelverk kring traktamenten för dina anställda på ett smidigt sätt. Istället för att göra manuella beräkningar så sköter systemet detta utifrån gällande regelverk för respektive basland.

KONCERNHANTERING
Med modulen Koncernhantering får man en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen och alla reseräkningar för hela koncernen.

INTEGRATION
Systemet går att integrera med flera olika system. Det kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Det stödjer de vanliga filformaten samt har möjlighet att integrera via HRM:s öppna API.