TIDRAPPORTERING
Systemet anpassas efter företagets olika personalkategorier och deras skiftande behov. Vissa avvikelserapporterar och andra stämplar, vissa anger arbetad tid i antal timmar och andra med exakta klockslag. Systemets starka möjligheter möter kraven för ditt val av tidrapportering.

PROJEKTREDOVISNING
Registrera och följ upp tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan valfri kontering.
Vill du veta mer om dina möjligheter kring projekt, läs mer här

STÄMPLING
Stämpla på det sätt som passar dig: mobiltelefon, surfplatta eller dator.
Det finns även möjlighet att koppla till en fristående tidterminal, läs mer här.

FRÅNVARO
Välj frånvaro när du stämplar ut eller registrera frånvaro direkt i mobilen. Ansök om frånvaro som ansvarig chef godkänner eller avslår samt se aktuellt saldo vid t.ex. ansökan om semester. Ansvarig chef får även bra överblick av all registrerad och ansökt frånvaro.

SALDON
Hantering och löpande uppdatering av saldon som t.ex. komp, flex och övertid. Få summeringar av saldon per dag, period och skriv ut rapporter för samtlig personal.

PÅMINNELSER
Schemalagda påminnelser via e-post, pushnotiser och direkt på startsidan i Kontek HRM för notifieringar om t.ex. ny period att klarmarkera eller attestera.

GRANSKNING
Smidigt flöde av granskning för tidrapporter där man får en tydlig överblick av all personal inom företaget eller koncernen i en samlad vy och blir tydligt uppmärksammad på avvikelser.

ANPASSA EGNA PANELER
Det finns tillgång till en mängd paneler som kan anpassas efter behov och roll. Ge överskådlig vy direkt via startsidan av ex. närvarande och frånvarande personal i form av en närvarotablå eller håll koll på övertidgränserna för att planera beordrad övertid. Dela statistik och dokument eller skicka meddelanden direkt till enskild anställd, vald grupp eller samtlig personal. Anpassa serverade nyckeltal till avdelningschef och ledningsgrupp för ex. personalomsättning och sjukfrånvaro.